Unirea Principatelor, o sărbătoare dragă inimilor noastre

În fiecare an, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, sărbătorește cu mult entuziasm ziua de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale românilor.

Cu deosebită plăcere i-am invitat, și în acest an, alături de noi pe toți cei care au dorit să-și arate bucuria de a serba așa cum se cuvine acest memorabil eveniment istoric, moment de cotitură în istoria românilor: unirea Moldovei cu Țara Românească. Este o zi dragă nouă tuturor, este ziua în care Hora Unirii a însuflețit mii de piepturi de moldoveni și munteni, de români trăitori în provinciile noastre istorice. „Mica Unire”, cum mai este numită, a devenit una dintre cele mai iubite sărbători ale românilor. Anul acesta, după o nedorită întrerupere, acest eveniment memorabil din istoria noastră a putut fi marcat așa cum se cuvine, așa cum merită marii noștri patrioți care au făcut posibilă unirea Moldovei cu Țara Românească.

Sub faldurile tricolorului românesc și în acordurile Horei Unirii, am încercat să reînviem atmosfera de entuziasm și bucurie din 24 ianuarie 1859 când cele două principate române s-au unit sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza, bărbatul de stat, patriotul adevărat și apropiat de popor, despre care Nicolae Iorga a spus că „ … a rămas pentru poporul nostru nu idolul de o clipă, ci neuitatul părinte și binefăcător”. Amintirea acestui domnitor român este păstrată cu sfințenie și recunoștință în inimile românilor, ca o efigie luminoasă și model de adevărat conducător de țară.

Sărbătorirea Micii Uniri la Deva are pentru noi o semnificație în plus: aici, la Hanul Mare, a poposit, în noaptea de 14 februarie 1866, domnul Cuza în drumul său spre exil „departe de pământul pe care nu va avea îngăduința a-l mai vedea vreodată”. Sunt cuvinte amare și emoționante scrise pe placa așezată pe clădirea ce adăpostea Hanul Mare, actuala clădire a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Pe frontispiciul ei, o delegație formată din domnii Costel Avram, administratorul public din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, Ion Bădin, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Sorin Demeter, directorul Liceului Tehnologic „Transilvania” din Deva, Louise Gabriel Tripa, directorul Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva, Teodor Sorin Vlaic, profesor la Liceul Tehnologic „Transilvania” din Deva, și Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva,  a depus o jerbă de flori, în semn de recunoștință și aducere aminte față de Domnul Cuza, cel despre care istoricul Nicolae Iorga a spus: „Țara era totul pentru dânsul, țara pe care a întemeiat-o, pe care a știut să o reprezinte cu demnitate și pe care a putut s-o părăsească fără blesteme.”

Unirea Principatelor a fost marcată, în continuare, în curtea Bibliotecii Județene, printr-o amplă și însuflețită Horă a Unirii.

La Sala de Lectură a Bibliotecii Județene a avut loc o evocare a evenimentelor petrecute în luna ianuarie 1859 și a marilor personalități care au contribuit la înfăptuirea Unirii Principatelor Române: Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Barbu Catargiu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Boliac etc. Alături de noi au fost prezenți elevi de la Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva și Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva.

Unirea de la 24 ianuarie 1859 a însemnat primul pas spre nașterea României moderne, acel pas înainte care deschidea țării largi perspective în evoluția socială, economică, politică și culturală. Domnia lui Cuza a reprezentat în esență un șir de reforme introduse în ritm accelerat într-un răstimp scurt al istoriei, în scopul de a racorda țara și oamenii ei la cerințele Europei de atunci.

La finalul prezentării, elevii au fost antrenați să răspundă la un set de întrebări despre evenimentele evocate, răspunsurile corecte fiind recompensate cu premii constând în diplome și cărți oferite de Biblioteca Județeană.

Totodată, a fost organizată o expoziție tematică, biblioteca a scos din rafturile sale documentele și materialele care fac referire la aceste zile de sărbătoare, invitând cititorii să le consulte.    

Prin toate aceste momente am dorit să facem cunoscut faptul că Unirea Principatelor Române este un eveniment de răscruce al istoriei românilor și ea trebuie să fie cunoscută de către toți cei care se simt ai acestui pământ și, mai ales, de către tineri. Ori de câte ori auzim „hora noastră cea frățească”, Unirea Principatelor, o sărbătoare dragă inimilor noastre să trimitem un gând de cald omagiu făuritorilor Unirii de la 24 ianuarie 1859 și Domnului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, cel care a spus, cu atâta mândrie și dragoste de neam, că  „poporul român trăiește de acum înainte propria sa viață: el este român și nimic altceva decât român.”

Ioan Sebastian Bara

Eminescu, mândria noastră

Așa cum știu deja prietenii statornici ai Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cea dintâi manifestare culturală din noul an o așezăm întotdeauna sub semnul marelui nostru poet național, Mihai Eminescu. Ne exprimăm în acest fel recunoștința și prețuirea față de cel care ne-a lăsat un tezaur poetic, literar, jurnalistic de neprețuit pe care nu încetăm să-l descoperim și să-l îndrăgim pe măsură ce timpul trece.

Și în acest început de an, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, am marcat Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului –  printr-o suită de manifestări culturale în care versul eminescian a fost la loc de cinste.

În prima parte a zilei, la statuia lui Eminescu din parcul Cetății, manifestările au fost deschise de managerul bibliotecii, care a salutat prezența la acest eveniment a președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a vicepreședintelui aceleiași instituții, Ion Bădin, a administratorului public din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, Costel Avram, a reprezentanților instituțiilor de învățământ devene, a scriitorilor hunedoreni, a elevilor și a tuturor participanților la eveniment. Conducerea Consiliului Județean Hunedoara a ținut să onoreze așa cum se cuvine, cu respect și prețuire, memoria marelui nostru poet și a împărtășit împreună cu noi toți emoția acestor momente speciale. Suntem recunoscători Consiliului Județean Hunedoara pentru sprijinul permanent pe care îl acordă instituției noastre, pentru faptul că este interesat de activitățile noastre culturale și înțelege importanța tot mai mare pe care o are biblioteca publică în viața comunității.

A urmat un recital muzical susținut de Alexandrina, Iuliana și Florian Chelu Madeva, membri ai Fundației Rock Filarmonica Oradea, cu interpretări originale pe versurile poetului Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a fost omagiat, răsunând muzical, puternic și festiv, în cele mai rezonante forme de exprimare artistică. Sub egida unor stiluri muzicale diferite, în compoziția mai multor autori uniți de către Florian Chelu Madeva, s-au interpretat poezii și sonete din albumul „Mari melancolii și aspre indignări”, volum conceput în cinci limbi în prezent, dorindu-se a se ajunge la 10. Pentru această realizare, cât și pentru întreaga activitate culturală dedicată poetului național, cantautorul Florian Chelu Madeva a obținut în anul 2000 Medalia și Brevetul „Eminescu” de la însuși președintele țării de atunci, Emil Constantinescu.

În continuare, îndrăgita artistă Mariana Anghel a susținut un emoționant moment artistic sub genericul „Eminescu, patriot și iubitor de folclor”. Pentru strălucita mesageră a cântecului românesc autentic, anul 2022 este anul în care se împlinesc patru decenii de la impresionantul ei debut la emisiunea „Tezaur folcloric”, patru decenii în care Mariana Anghel și-a pus întregul talent în slujba promovării folclorului românesc, a folclorului nostru hunedorean de pe Valea Streiului.

Întâlnirea din parc s-a încheiat cu depunerea de flori la statuia lui Mihai Eminescu. În continuare, la Deva Mall, Salle dʼOr, s-a desfășurat concursul intitulat  „Eminescu – Muntele fără poteci”, între elevii de la colegiile și liceele din Deva pe subiecte legate de viața și creația marelui nostru poet.

La concurs au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Liceul cu Program Sportiv „Cetate”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Transilvania”, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”.

Echipelor de elevi li s-au adresat întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din: Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene, Luminița Vulcan, șef Serviciul Relații cu Publicul, și Camelia Mestecănean, bibliotecară. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe, aparținând colegiilor/liceelor din Deva:

Locul I: Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva,

Locul II: Colegiul Național „Decebal” Deva,

Locul III: Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva.

Câștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.

Ziua Culturii Naționale a fost marcată și printr-o expoziție de cărți cu tematică eminesciană, la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva.

Manifestările noastre din acest an dedicate lui Mihai Eminescu le-am așezat sub semnul cuvintelor „Eminescu, mândria noastră…”,cuvinte pline de profunde înțelesuri ale criticului și istoricului literar Zoe Dumitrescu-Bușulenga și putem afirma cu recunoștință și prețuire că ne mândrim cu Eminescu, ne mândrim că pe acest pământ românesc a trăit și a creat, a iubit și a suferit cel care strălucește ca un astru pe firmamentul culturii române.  

„Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al ghiersului românesc” – spunea atât de frumos poetul Tudor Arghezi (care, e bine de știut, a avut norocul, copil fiind, să-l vadă pe Eminescu în carne și oase). Și mai sunt nenumărate astfel de aprecieri la adresa poetului, noi nu putem să adăugăm nimic la tot ce s-a spus și s-a scris de-a lungul anilor. Putem doar să-l citim iar și iar, să ne fie mereu dor de el, putem să deslușim înțelesurile adânci ale slovelor sale, putem să-i admirăm fără încetare uriașul talent și, nu în ultimul rând, să încercăm să iubim țara și poporul român așa cum a făcut-o el. Oricât ar fi de greu, prin oricâte încercări am trecut și vom mai trece, dragostea de pământul pe care ne-am născut nu trebuie să se stingă, așa cum nu trebuie să uităm de valorile morale fără de care nu putem fi oameni deplini.

Acest adevăr l-a relevat cu mai mult de un secol în urmă marele nostru istoric Nicolae Iorga, scriind despre Eminescu: „Dacă e puțină bunătate astăzi în noi, dacă, prin valurile turburi ale unor timpuri de prefacere, ne-am păstrat cei mai mulți curați și nobili în viața noastră de simțire, aceasta lui i-o datorim.”

Sunt cuvinte de o foarte mare actualitate, cuvinte care ne îndeamnă să deschidem încă o dată „măreața carte” a lui Eminescu, de la care să sorbim aerul curat și binefăcător al frumuseții, al bunătății, al iubirii, al înțelepciunii și al speranței. 

Fiecare generație a găsit în opera lui Mihai Eminescu răspunsurile la atâtea și atâtea întrebări pe care le ridica viața, cu suișurile și coborâșurile ei. Cu toții suntem recunoscători dascălilor noștri de limba și literatura română, din orice colț al țării, care ne-au învățat că opera lui Eminescu – poezie, proză, publicistică – nu se citește pur și simplu, ci se soarbe ca o licoare vrăjită, încet, cu înghițituri rare, ca să ne pătrundem de fiecare cuvânt, să ne scrijelim în suflet fiecare vers și să ne fie de-a pururi dor de Eminescu. Așa trebuie să ne apropiem de Eminescu și să o facem mereu, nu doar la 15 ianuarie și 15 iunie, cele două borne care i-au marcat drumul în această lume.

Ne-am bucurat, în acest miez de ianuarie, de un public numeros, animat de dragostea pentru creația lui Eminescu și, mai ales, dragostea pentru poezia eminesciană pe care noi toți o purtăm în suflete.

Ioan Sebastian Bara

Filiala Nr. 3 a Bibliotecii Județene în haine noi

În ultimii ani, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Hunedoara, s-a străduit să schimbe înfățișarea spațiilor în care ne desfășurăm activitățile atât la sediul central, cât și la toate filialele noastre.

Mulțumim pentru acest lucru Consiliului Județean Hunedoara, domnului Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, și domnului Costel Avram, administrator public în cadrul Consiliului Județean Hunedoara, care au înțeles de la bun început rolul și importanța Bibliotecii Județene în mijlocul comunității hunedorene.

Dintre filialele care au beneficiat de ample lucrări de modernizare, de reabilitare, de aducere a spațiilor la standarde demne de o bibliotecă ce poate satisface exigențele impuse de secolul în care trăim face parte și Filiala Nr. 3, cea care e situată în incinta Liceului „Téglas Gábor” din Deva.

Toate lucrările pe care le-am făcut aici – de la zugrăveli în întreaga incintă, achiziționarea de mobilier nou, ergonomic, la montarea unor rafturi mai funcționale și dotarea cu 11 calculatoare de ultimă generație cu acces gratuit la internet – au avut drept rezultat un spațiu plăcut, primitor, în care utilizatorii pot veni cu plăcere.

Filiala Nr. 3 a Bibliotecii Județene funcționează din anul 2009 și este prin excelență destinată comunității maghiare din Deva, elevilor Liceului „Téglas Gábor” și oricui dorește să consulte documente în limba maghiară.

Fondul de carte în limba maghiară este foarte bogat și divers. Dintre cele aproximativ 10.500 de documente, se remarcă cele 24 de cărți vechi, apărute în secolul XIX. Cea mai veche carte este tipărită în anul 1847 și este scrisă de un clasic al literaturii maghiare, Kisfaludy Károly. De asemenea, se găsește aici o ediție din 1897 a dramei istorice „Bánk Bán” de Katona József, o istorie a germanilor și una a italienilor.

Nu lipsesc nici cărți ale celorlalți clasici ai literaturii maghiare – Arany János, Jókai Mór, Petöfy Sándor –, precum și ale unor mari scriitori moderni ca Moricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Babits Mihály, Karinthy Frigyes etc.

Cititorii mai pot găsi aici cărți pentru copii, enciclopedii din diverse domenii, într-o ambianță plăcută, iar colegul nostru le poate oferi informații cu amabilitate și competență.

Existența Filialei Nr. 3, filiala de carte în limba maghiară, se dorește a fi și reușește să fie o bibliotecă publică de nivel european, capabilă să ofere servicii de bibliotecă de bună calitate comunității maghiare din Deva și din județul Hunedoara.

Ioan Sebastian Bara

Atelierul lui Moș Crăciun

În așteptarea sărbătorii nașterii Domnului, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Colegiul Național „Decebal” Deva, a pregătit pentru prietenii ei surprize dintre cele mai plăcute. Bucuria acestei minunate sărbători creștine am vrut s-o împărtășim în primul rând cu cei care, în aceste zile, ne vor trece pragul.

Desigur, copiii sunt cei care se bucură cel mai mult în aceste zile, ei îl așteaptă pe Moș Crăciun și s-au pregătit să-l întâmpine așa cum se cuvine.

Este vremea darurilor, a cadourilor pe care le oferim din tot sufletul celor dragi. Așa au făcut și preșcolarii și elevii Colegiului Național „Decebal” din Deva (de la clasa pregătitoare și până la clasa a-VI-a) care, în perioada 20-22 decembrie, au amenajat în curtea Bibliotecii Județene un frumos și original spațiu expozițional pe care l-am intitulat „Atelierul lui Moș Crăciun”. Aici, timp de câteva zile, între orele 1600-1800, poate fi vizitată o expoziție cu vânzare unde sunt expuse obiecte confecționate de acești copii. 

La inaugurarea expoziției ne-am bucurat de prezența domnilor Costel Avram, administrator public în cadrul Consiliului Județean Hunedoara, și prof. Florin Ilieș, directorul Colegiului Național „Decebal”. Ambii au fost plăcut impresionați de această originală etalare a talentului copiilor și au avut numai cuvinte de laudă și apreciere la adresa acestei activități.

Așa cum ne-am așteptat, expoziția s-a bucurat de un foarte mare succes, vizitatori de toate vârstele au fost fascinați de frumusețea, originalitatea și măiestria cu care copiii au realizat, cu mâinile lor, podoabe pentru pomul de Crăciun. Globuri, brăduți, oameni de zăpadă, îngerași, obiecte decorative din hârtie, din lemn, din material textil, toate au reușit să creeze un minunat tablou sărbătoresc. Talentul artistic al copiilor este demn de întreaga noastră admirație, ingeniozitatea și bunul gust au fost principalele trăsături ale sutelor de obiecte pe care le-am putut admira. Numeroșii vizitatori au cumpărat foarte multe astfel de obiecte pe care le vor așeza în bradul de Crăciun și își vor aminti de minunata surpriză pe care copiii, reuniți în „Atelierul lui Moș Crăciun”, au reușit să ne-o facă. Micii creatori, micii artiști de la Colegiul Național „Decebal” din Deva , au reușit să ne aducă un strop de bucurie în aceste zile binecuvântate în care așteptăm și noi venirea lui Moș Crăciun.

Ioan Sebastian Bara

Conferința Națională de diseminare în România a rezultatelor Proiectului internațional FINLIT

„Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice” – FINLIT (Financial Literacy through Public Libraries) cofinanțat prin Programul Erasmus+

Final de proiect european la Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.

Ora bilanțului

Iată că, după trei ani de muncă susținută de la lansarea  primului proiect european în care Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a devenit partener alături de trei importanți operatori în domeniul informațional și al bibliotecilor publice din Polonia, Bulgaria și Slovenia, ne aflăm la ora bilanțului, am ajuns în momentul în care rezultatele Proiectului internațional cofinanțat prin Programul Erasmus+: „Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice” – FINLIT (Financial Literacy through Public Libraries) sunt puse la dispoziția adevăraților beneficiari:

Bibliotecari formatori pentru adulți în educația financiară, din bibliotecile publice din Bulgaria, Polonia, România și Slovenia, biblioteci care oferă  diferite activități educaționale adulților.

Toți utilizatorii adulți ai serviciilor de bibliotecă din cele patru țări. Statisticile naționale spun că aproximativ 1 milion de oameni vizitează bibliotecile publice anual în Bulgaria, aproximativ 5,7 milioane în Polonia, aproximativ 0,5 milioane în Slovenia, aproximativ 4 milioane în România.

Conferința Națională de diseminare a rezultatelor proiectului în România a reunit la Deva reprezentanții bibliotecilor județene pilot, bibliotecari și utilizatori din județul Hunedoara, în limita a 20 de participanți. Virtual, au fost invitate bibliotecile din județul Hunedoara și bibliotecile județene din România, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Biblioteca Națională a României, utilizatori din faza pilot, precum și partenerii noștri externi din Polonia, Bulgaria și Slovenia.

Evenimentul a fost organizat sub formă combinată, fizic și on-line. În prima zi, invitații din județele Brașov, Buzău, Cluj, Timiș și Vaslui au participat la sesiunile de prezentare a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva și a Centrului pentru educația adulților.

Domnul Ioan Sebastian Bara, managerul bibliotecii, a deschis lucrările conferinței cu un cuvânt de întâmpinare și mulțumire pentru colaborarea în acest proiect, atât a partenerilor externi, cât și a celor cinci biblioteci județene pilot.

Ne-am bucurat de prezența domnului Costel Avram, administrator public în cadrul Consiliului Județean Hunedoara, care a apreciat faptul că județul Hunedoara a reprezentat România în acest parteneriat și a felicitat echipa de implementare pentru succesul acestui proiect care aduce în prim-plan o problemă de importantă în comunitate și anume educația financiară. De asemenea, a asigurat Biblioteca Județeană de tot sprijinul de care va avea nevoie în continuare.

Domnul prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, managerul Bibliotecii Naționale a României, a subliniat în cuvântul de salut importanța inițiativei Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva de pune la dispoziția tuturor bibliotecilor din România aceste cursuri de educație financiară pentru comunitate.

Au participat on-line și au împărtășit momente importante din perioada de colaborare:

 • Katarzyna Morawska: Coordonator internațional de proiect – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale Polonia;
 • Elka Zlateva: Coordonator de proiect pentru Bulgaria – Global Libraries Bulgaria;
 • Alenka Kavčič-Čolić: Coordonator de proiect pentru Slovenia – Biblioteca Națională și Universitară a Sloveniei.

În continuarea conferinței a fost prezentat pe larg proiectul FINLIT, care sprijină punerea în aplicare a unor politici specifice de creștere, educație și coeziune legate de Strategia Uniunii Europene 2020 și Agenda digitală pentru Europa.  În contextul strategiei Europa 2020, bibliotecile primesc un rol semnificativ în extinderea accesului la educație, formare și incluziune socială a tuturor cetățenilor.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Erasmus+ de către Agenția Națională din Polonia, organizația care a aplicat ca beneficiar principal fiind Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale (FRSI) din Polonia.

Bugetul total al proiectului este de 190.000 euro, din care biblioteca noastră, în calitate de partener pentru România, a beneficiat de 33.000 euro.

Perioada de derulare a fost inițial 01.12.2018 – 30.05.2021, extinsă (din cauza pandemiei) până în 31 decembrie 2021.

Activitățile și rezultatele proiectului au fost derulate în cadrul cooperării și schimbului de bune practici, respectiv parteneriate strategice pentru educația adulților.

Rezultatele proiectului, care au fost lansate oficial în cadrul evenimentului de diseminare organizat în România de către Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, sunt:

 1. Curs pentru bibliotecari formatori în domeniul educației financiare, care se adresează tuturor bibliotecarilor hotărâți să organizeze cursuri de alfabetizare financiară pentru comunitățile deservite de bibliotecile lor.
 2. Sesiuni de formare online: sfaturi și instrumente
 3. Planificări pentru desfășurarea  sesiunilor de training în bibliotecă
 4. Curs pentru utilizatori adresat tuturor utilizatorilor de bibliotecă adulți, care doresc să-și gospodărească mai bine banii, să facă economii și să aibă o relație bună și avantajoasă cu instituțiile financiare. Grupul țintă definit în proiect este populația de vârstă 50+, dar este evident că aceste cursuri se adresează deopotrivă tuturor membrilor comunității care consideră că au nevoie de cunoștințe financiare utile.

Cele trei cursuri, elaborate de echipele din cele patru țări în cadrul Proiectului FINLIT, sunt acum disponibile pe site-ul FINLIT  ( https://finlit.eu/edu/?lang=ro ).

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este administrator național pentru România și are rolul de a acorda acces la aceste cursuri precum și instruire în utilizarea platformei pentru toate bibliotecile publice din țară care decid să organizeze pentru utilizatorii lor servicii de alfabetizare financiară.

Ca rezultate secundare ale acestui proiect, la începutul anului 2021, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva și-a îmbogățit portofoliul cu  încă 2 cursuri autorizate pe o perioadă de 4 ani: Manager proiect și Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene.

Aceste două cursuri au fost inițiate și pregătite în cadrul Proiectului FINLIT („Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice”), ca urmare a angajamentului de dezvoltare a Centrului pentru educația adulților din cadrul bibliotecii noastre, serviciu modern, adresat întregii comunități a județului Hunedoara.

Ducând la un nivel superior și profesionist educația financiară oferită comunității de către biblioteca noastră,  în anul 2021 au fost formați peste 200 de manageri de proiect, experți în accesare de fonduri europene și contabili, care au obținut certificate de absolvire emise sub autoritatea Ministerului Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, valabile la angajarea în aceste ocupații în toate țările din Uniunea Europeană. Au fost livrate peste 500 de ore de training în bibliotecă, dedicate acestor domenii, care vor avea impact în comunitate prin activitățile antreprenoriale, de management de proiect și atragere de fonduri europene pentru economia județului Hunedoara.

Echipa din România care a asigurat implementarea proiectului FINLIT este formată din Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, membru al comitetului director al proiectului, Mariana Marian, coordonator de proiect pentru România, Traian Sebastian Marian, expert pentru România, Camelia Mestecănean, responsabil cu comunicarea. Din echipă a mai făcut parte Mihai Ioan Paul Stoicovici, inginer IT.

În faza de pilotare, 5 biblioteci județene din România au devenit biblioteci pilot în cadrul Proiectului internațional „Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice” – FINLIT (Financial Literacy through Public Libraries).

Acestea au decis să desemneze câte un bibliotecar formator cu experiență pentru a testa și îmbunătăți cele două cursuri atât din punctul de vedere al conținutului, cât și ca funcționalitate tehnică. Perioada de pilotare s-a finalizat cu implementarea serviciilor de alfabetizare financiară în alte 3-5 biblioteci din fiecare județ. Bibliotecile care au devenit partenerii noștri interni, alocând resurse umane, timp necesar, resurse tehnice și dotări, sunt:

 • Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov – trainer de educație financiară: Alice Adriana Roman;
 • Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău – trainer de educație financiară: Livia Marin-Dumitru;
 • Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj – trainer de educație financiară: Manuela Anghel;
 • Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” – trainer de educație financiară: Nicoleta Silvia Vasi;
 • Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui – trainer de educație financiară: Liliana Moga.

Am avut alături în implementarea proiectului FINLIT, ca parteneri internaționali:

 • Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale Polonia (FRSI) (beneficiar direct) – organizație neguvernamentală înființată în 2008 de Polish-American Freedom Foundation, care a asigurat gestionarea Programului finanțat de  Global Libraries – Bill & Melinda Gates Foundation, în Polonia;
 • Fundația Global Libraries Bulgaria (partener) – entitate juridică nonprofit. Partenerii din cadrul Fundației sunt entități guvernamentale și neguvernamentale: Ministerul Culturii, Asociația Națională a Municipiilor, Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Fondul Național de Dotare „13 secole” din Bulgaria, Asociația Bulgară pentru Biblioteci și Informare;
 • Biblioteca Națională și Universitară a Sloveniei (NUK) (partener) – instituție publică nonprofit înființată de Republica Slovenia, drepturile fondatorului fiind deținute de Guvernul Republicii Slovenia.

Dacă pentru Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva (partener) „Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice” – FINLIT (Financial literacy through public libraries) a fost primul proiect derulat prin fonduri europene, partenerii noștri au o mare experiență în acest domeniu. Instituțiile alături de care am activat în cadrul acestui consorțiu au o mare importanță și vizibilitate atât în țările lor, cât și pe plan internațional. Echipa de proiect și conducerea bibliotecii noastre și-au asumat o mare responsabilitate și au dat dovadă de mult profesionalism și curaj în abordarea unui asemenea demers cu impact național și internațional. Lucrând trei ani împreună cu asemenea parteneri, putem spune acum că biblioteca noastră a câștigat un bagaj de experiență și o deschidere națională și internațională fără precedent.

Evenimentul de diseminare și lansare oficială a rezultatelor proiectului în România marchează succesul unei prime etape în colaborarea internațională a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva. Acest proiect a fost o provocare, am făcut un prim pas. De acum perspectivele și disponibilitatea pentru colaborări internaționale viitoare și implementarea de proiecte finanțate de Uniunea Europenă sunt deschise, în baza  unei valoroase experienței dobândite.

Mariana Marian,

Coordonator proiect FINLIT pentru România