Mihai Petre, amintiri de la catedră

Începutul lunii decembrie ne-a oferit bucuria unei noi întâlniri cu dascălul și scriitorul Mihai Petre, care și-a lansat noul volum de proză intitulat Cretă color, lansare organizată de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.

Prietenii scriitorului, elevi și profesori, au venit în număr mare la acest important eveniment cultural.

Volumul, având drept subtitlu „Amintiri din cancelaria…, nu doar hunedoreană!”, cuprinde o serie de proze a căror temă principală o reprezintă amintirile autorului din îndelungata lui viață de dascăl, evocarea unor colegi de breaslă, rememorarea unor momente din îndelungata lui carieră petrecută la catedră. Autorul redă și reînvie, cu talent și de multe ori cu umor, atmosfera din învățământul românesc înainte de momentul 1989, modul în care profesorii și elevii au rezistat rigorilor acelor vremuri, dar și transformările suferite de viața școlară în ultimii 25 de ani.

Mihai Petre a consemnat, ca martor fidel, tot ceea ce i s-a părut caracteristic și definitoriu pentru viața școlară românească în cele peste patru decenii cât a predat limba și literatura română zecilor de generații de elevi. Acești elevi, există mărturii, au păstrat o minunată amintire dascălului lor, au devenit oameni de cele mai diferite profesii – medici și scriitori, ingineri și profesori – care au învățat să iubească și să prețuiască literatura română, să respecte limba română. A fi fostul elev al profesorului Mihai Petre reprezintă o carte de vizită de o excepțională valoare, o mândrie deosebită.

Cartea scrisă de Mihai Petre este o mărturie a dragostei acestuia pentru profesia, pentru vocația de dascăl, o meserie nobilă și plină de responsabilitate. Cum însuși autorul mărturisește, explicând titlul volumului, a scris această carte „… cu bucuria de a fi aruncat o lumină asupra oamenilor care, în ciuda recunoscutelor limite ale ființei, au dat viață și identitate cancelariei, consumându-se când ca o cretă albă, ale cărei urme adânci s-au înscris în destinele foștilor elevi, când ca una colorată, ale cărei nuanțe s-au pierdut în amintire ca și cei care le-au marcat…”.

Cu siguranță, cei care vor citi cartea domnului Mihai Petre își vor aduce aminte, cu nostalgie și recunoștință, de dascălii pe care ei înșiși i-au avut, dascăli de la care au învățat ce înseamnă respectul pentru școală, pentru carte, pentru învățătură, ce înseamnă să fii Om. Această carte este o adevărată pledoarie pentru școala românească și pentru cei care o slujesc, este un semn de prețuire și respect pentru toți cei care au slujit, cu cinste și devotament, catedra, și au lăsat urme adânci, din cretă, albă sau colorată, în sufletele zecilor de generații pe care le-au educat.

La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către autorul volumului „Cretă color”.

Ioan Sebastian Bara

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

De Ziua Națională

Cea mai mare sărbătoare a noastră, cea mai îndrăgită zi din șirul zilelor intrate în istorie este ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Și în acest an, această zi este pentru noi toți un prilej de emoţie şi bucurie, o ocazie deosebită de a evoca acest moment istoric de o atât de mare importanță în viața națiunii române.

Și în acest an, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a pregătit evocarea momentului 1 Decembrie 1918 cu respect și recunoştinţă față de realizarea înaintașilor noștri, dar și cu profesionalism, pentru a putea face cunoscute, în special tinerilor, multiplele implicații ale istoricului an 1918. Ca de obicei, manifestarea a avut loc în Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

Istoria românilor, a națiunii noastre, „cartea sfântă” a acestui neam, cum atât de frumos o numea Nicolae Bălcescu, are multe și importante momente care au jalonat evoluția prin veacuri a acestui popor. Am avut momente de glorie, de înălțare, dar și momente de mare durere și vitregii ale sorții. Dintre toate momentele care se înșiră prin ani în istoria noastră, dintre nenumăratele momente de mare cumpănă și încercare pe care le-a trăit poporul român, evenimentul cel mai important este, cu siguranță, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Atunci, la Alba Iulia, participanții au strigat toți într-o suflare, cu hotărâre și speranță, „vrem Unirea cu România, vrem Unirea cu Patria-Mamă!”. A fost punctul de plecare pentru strângerea majorității românilor într-o singură și mare Românie, o Românie unită și puternică, în stare să înfrunte orice vitregii. De atunci, ziua de 1 Decembrie este păstrată cu dragoste în inimile tuturor celor care simt românește, care se simt fii ai acestui popor. Această zi a fost iubită și în anii în care această sărbătoare a fost interzisă și scoasă din cărțile de istorie, dar niciodată nu a putut fi alungată din sufletele românilor. Așa cum n-au fost uitați nici cei care au contribuit esențial la făurirea Unirii și a României Mari: Regele Ferdinand Întregitorul, Regina Maria, Ion I. C. Brătianu și mulți alții. Astăzi, când românii și-au redobândit istoria, avem dreptul, dar mai ales datoria, să ne cunoaștem istoria adevărată, nefalsificată, să arătăm tinerilor cât de importantă a fost ziua de 1 Decembrie 1918.

Este ceea ce am făcut și noi, cu prilejul manifestării speciale pe care am dedicat-o Zilei Naționale a României, când le-am vorbit tinerilor despre Marea Unire și importanța ei pentru devenirea neamului nostru.

Am mers împreună pe firul istoriei și am evocat cele mai importante momente legate de formarea statului național unitar român și făurirea României Mari. Aceste întâlniri le vom organiza an de an, în așteptarea marii noastre sărbători.

În continuarea prezentării Unirii de la 1 Decembrie 1918, dascălul și scriitorul Gligor Hașa a oferit un moment de mare emoție prin recitarea unui grupaj de poezii străbătute de un puternic fior de patriotism, întreaga sală trăind clipe de adevărată vibrație patriotică.

La finalul prezentării, elevilor li s-au adresat o serie de întrebări, iar răspunsurile corecte au fost răsplătite cu premii constând în diplome și cărți oferite de Biblioteca Județeană.

Ioan Sebastian Bara

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Prozatorul Gherasim Țic, din nou la Deva

Iubitorii de literatură din Deva au avut de curând bucuria unei noi întâlniri cu prozatorul Gherasim Țic, fiu al acestor locuri unde revine de fiecare dată cu mare bucurie și este întâmpinat cu căldură. De această dată, scriitorul și-a lansat recentul volum intitulat Vânătorul singuratic, apărut la Editura Orizonturi din București, evenimentul fiind organizat de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.

Volumul Vânătorul singuratic cuprinde o serie de schițe și nuvele care descriu, cu o deosebită forță de expresie și cu talent epic prețios, destine și întâmplări dintr-un areal familiar scriitorului, cel al așezărilor de pe Valea Mureșului, aproape de Deva. Este un volum care pune în lumină, încă o dată, talentul viguros al lui Gherasim Țic, forța epică pe care o stăpânește, talentul deosebit de a contura personaje tipice, de a le studia comportamentul și trăirile sufletești.

Schițele și povestirile lui Gherasim Țic din acest volum demonstrează încă o dată  capacitatea extraordinară a prozatorului de a creiona personaje din diferite medii sociale, de diferite vârste, cu diverse profesii. Situațiile în care aceste personaje evoluează îi oferă prozatorului posibilitatea de a le dezvălui caracterele, de a le descrie cu cele mai adecvate mijloace reacțiile, comportamentul, gândurile și simțirile, de a le surprinde în situații dintre cele mai diverse. Însuși destinul pe care l-a avut Gherasim Țic, marcat de privațiuni, de persecuții cumplite în anii comunismului, i-a dat posibilitatea de a cunoaște caractere, de a observa cu un ochi de scriitor diferite întâmplări și situații.

Personajele care evoluează în schițele și nuvelele lui Gherasim Țic sunt personaje vii, autentice, cu trăiri firești, dialogurile lor nu au nimic formal, ele se desfășoară firesc. Toate acestea sunt trăsături care conferă naturalețe și sinceritate scriiturii autorului și sporesc forța epică a întregului volum. Schițele și nuvelele formează un tot unitar, între ele autorul a reușit să creeze o armonie care face ca volumul să aibă omogenitate, rotunjime și echilibru interior.

Cititorii vor putea aprecia ei înșiși frumusețea scriiturii, talentul cu care autorul pune în pagină situații și eroi. Acest nou volum vine să întărească ceea ce noi știm deja, anume că Gherasim Țic este un prozator viguros, la fel de dăruit și de talentat în romanul de amplă respirație, cât și în proza scurtă, așa ca în volumul Vânătorul singuratic, pe care l-a lansat acum la Deva, în orașul tinereții sale, oraș de care este legat prin firele nevăzute ale amintirilor.

La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către prozatorul Gherasim Țic.

Ioan Sebastian Bara

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Jack London, aventură și literatură

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, o manifestare cultural-educativă dedicată împlinirii a 140 de ani de la naștere și a 100 de ani de la moartea scriitorului american Jack London.

De ani buni, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, prin acțiunile numeroase pe care le organizează, aduce în atenția publicului de toate vârstele personalități române și străine, evenimente istorice, momente importante din istoria civilizației, tot ceea ce considerăm noi că îmbogățește cultura generală.

Deși internetul oferă informații despre orice, credem că aceste întâlniri pe care le organizăm sunt utile și, în același timp, încercăm să le facem cât mai plăcute. Publicul-țintă al acestor activități este reprezentat, în principal, de tineri, dar manifestările noastre atrag persoane de toate vârstele.

De data aceasta, activitatea pe care biblioteca a organizat-o și-a propus să prezinte viața și creația lui Jack London, marele scriitor american ale cărui cărți au fost citite cu sufletul la gură de adolescenții ultimului secol.

Jack London a trăit doar 40 de ani, între 1876 și 1916, a murit la o vârstă a deplinei maturități artistice. Adolescența a zeci de generații a fost marcată de lectura unor cărți precum Colț alb, Chemarea străbunilor, Pui de lup, Dragoste de viață etc., cărți din care cei tineri au învățat ce înseamnă curajul, spiritul de aventură, devotamentul, dorința de a iscodi, de a cunoaște noi experiențe.

Toate cărțile lui Jack London sunt adevărate lecții de viață, sunt invitații într-o lume a confruntării cu natura sălbatică, a ciocnirii unor caractere puternice și îndrăznețe. Chiar viața lui Jack London este un exemplu de luptă, de tenacitate și de aplicare a unor precepte morale înalte, atitudine atât de necesară în formarea tinerilor.

Generații întregi de tineri au citit celebrele romane ale lui Jack London Colț alb, Chemarea străbunilor, Pui de lup, Dragoste de viață sau Martin Eden, romane impresionante prin exemplele de curaj, tenacitate și îndrăzneală pe care le oferă eroii lor. Prezentarea vieții și operei lui Jack London s-a dorit a fi și o invitație la lectură, o invitație de a trece pragul bibliotecii noastre și de a-i căuta îndrăgitele romane. Pentru că aceste romane ale lui Jack London oferă modele de viață, modele de comportament, modele etice atât de necesare tinerilor, mai ales tinerilor din ziua de azi care trăiesc într-o lume în care nu întotdeauna valorile sunt bine așezate.

Din prezentarea vieții lui Jack London, publicul a putut afla ce înseamnă spiritul de sacrificiu, ce înseamnă dorința de a reuși în viață prin propriile forțe, ce înseamnă dragostea pentru natură, ce înseamnă adevărata prietenie, ce înseamnă devotamentul.

Cu siguranță, după ce au urmărit fascinanta viață a lui Jack London, cel care ne-a dăruit nemuritoare capodopere, tinerii se vor apropia cu mai mult interes de cărțile scrise cu ani în urmă, pentru că în fiecare carte se găsește o experiență de viață, este pusă în valoare o calitate umană sau alta, este prezentat un erou care poate influența și modela comportamentul.

Așa cum ne-am obișnuit deja publicul participant, în încheierea prezentării au fost adresate 20 de întrebări din viața și opera lui Jack London, iar cei care au răspuns corect, dovadă că au urmărit cu atenție prezentarea, au fost răsplătiți generos cu premii în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană.

Ioan Sebastian Bara

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Aurelian Sârbu, arhipelagul din cuvinte

Personalitățile hunedorene din toate domeniile se bucură de atenția Bibliotecii Județene, viața și realizările acestora fiind consemnate în biobibliografii elaborate cu profesionalism de către Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva. De-a lungul timpului, și înainte de 1989, și după aceea, au fost elaborate numeroase astfel de biobibliografii oferite, de regulă, la ceas aniversar celor sărbătoriți.

Cunoscutul poet și dascăl Aurelian Sârbu a fost oaspetele Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, care l-a sărbătorit la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cu acest prilej, i-a fost oferită biobibliografia intitulată Aurelian Sârbu – Arhipelag din cuvinte.

Dascălului, poetului și omului de cultură Aurelian Sârbu i se dedică acum, la cei 70 de ani de viață, prima biobibliografie, o biobibliografie în care este redată, cu mult profesionalism, întreaga carieră literară a lui Aurelian Sârbu. Această carieră a început cu peste 50 de ani în urmă, în 1968, când revista timișoreană Scrisul bănățean i-a oferit tânărului de 22 de ani posibilitatea de a-și publica primele poeme. A urmat o pauză de aproape 20 de ani, o perioadă de gestație, de espectativă, o pauză impusă de hotărârea lui Aurelian Sârbu de a nu face „compromisuri, nici tematice, nici stilistice” în regimul comunist. A revenit, apoi, în forță în paginile revistelor literare și în volume, devenind o voce distinctă a poeziei românești. De altfel, calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor din România este o dovadă și o garanție a valorii creației literare a lui Aurelian Sârbu.

În cazul lui, această creație literară s-a îngemănat zi de zi cu activitatea de eminent dascăl de limba și literatura română, postura de dascăl dându-i posibilitatea să transmită zecilor de promoții de elevi dragostea față de limba și literatura română.

Aniversarea dascălului și poetului Aurelian Sârbu a fost un moment de bucurie pentru toți cei care îi cunosc și îi prețuiesc truda permanentă de migălire a slovei, de realizare a unor imagini poetice unice, create de un poet autentic.

Am dorit ca această biobibliografie să fie și o invitație la lectură, la îmbogățirea permanentă a cunoștințelor, pentru că numai prin lectură se poate crea un orizont cultural larg.

Aurelian Sârbu a reușit, de-a lungul anilor, să transmită dragostea pentru limba română, pentru literatura română, zecilor de generații de elevi pe care i-a educat și format, pentru că creația poetică a reușit s-o împletească atât de frumos cu profesia, cu vocația de dascăl.

Dar paleta preocupărilor lui Aurelian Sârbu nu se limitează la literatură, la activitatea de la catedră. Dascălul poet se mișcă cu aceeași ușurință și în analiza folclorului românesc, dovadă atâtea studii și articole dedicate bogatei noastre tradiții folclorice pe care o iubim și o prețuim. De asemenea, este și un avizat critic literar, a scris numeroase studii și articole despre opera poetică a lui Octavian Goga, Nichita Stănescu, a hunedoreanului Dan Constantinescu.

Și, nu în ultimul rând, artele plastice îi sunt la fel de apropiate, a făcut prezentări avizate ale operei unor artiști hunedoreni ca Mircea Bâtcă, Adrian Samson, Ion Cârjoi.

Toate acestea vădesc preocupările unui adevărat om de cultură, ale unui autentic intelectual și toate acestea le-am consemnat în biobibliografia pe care i-am dăruit-o acum, la această frumoasă întâlnire menită să ofere prietenilor lui Aurelian Sârbu prilejul de a-i spune La mulți ani!

În semn de prețuire și recunoștință, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva i-a acordat dascălului și poetului Aurelian Sârbu o Diplomă de Excelență pentru frumusețea versurilor oferite literaturii române.

Ioan Sebastian Bara

Această prezentare necesită JavaScript.

 

 

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Sub semnul bucuriei și al vrajei

Și în acest sfârșit de octombrie, curtea Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a fost împodobită cu zeci de bostani luminați ca să-și întâmpine micii prieteni dornici să petreacă o seară de Halloween de neuitat. Dar nu numai cei mici s-au bucurat de această sărbătoare, am avut oaspeți de toate vârstele.

Venită de curând din spațiul anglo-saxon, sărbătoarea de Halloween a fost adoptată cu mare entuziasm și în țara noastră, ca o sărbătoare a vrajei, a misterului, dar și a bucuriei în egală măsură. Biblioteca Județeană a fost receptivă la dorința prietenilor ei de a sărbători Halloween-ul și, de aceea, de câțiva ani încoace, organizăm cu mare plăcere această manifestare. Chiar dacă nu este o sărbătoare românească, Halloween-ul a fost adoptat tocmai pentru puternica infuzie de veselie, de bună dispoziție, de umor și imaginație.

De aceea, am dorit să aducem un strop de bucurie în inimile prietenilor noștri, iar dacă am reușit acest lucru, avem o deosebită satisfacție.

Și în acest an, în curtea arhiplină a bibliotecii, a fost creată atmosfera specifică acestei sărbători. La lumina bostanilor-felinar, au fost prezentate tradițiile și obiceiurile legate de această zi, s-a vorbit despre istoria acestei sărbători. A urmat petrecerea propriu-zisă al cărei punct de atracție l-au reprezentat cele două concursuri binecunoscute deja: „Cel mai înspăimântător costum” și „Dovleacul de groază”. Ca în fiecare an, și acum imaginația, bunul gust și originalitatea concurenților s-au făcut simțite din plin. Costumele de ființe fantastice, monștri, schelete, vrăjitoare, vampiri au reușit să creeze atmosfera autentică de Halloween, aplauzele celor prezenți fiind răsplata întregii strădanii a micilor concurenți. Aplauzele au însoțit și premierea celor mai reușite costume și a celor mai înfiorători bostani.

Seara s-a încheiat cu o petrecere la care muzica și dansul au asigurat antrenul și buna dispoziție.

Ca de obicei, ne-am așteptat cu mult drag prietenii cărora am încercat, și sperăm că am și reușit, să le oferim o seară plăcută, plină de veselie și surprize.

Suntem bucuroși pentru faptul că biblioteca noastră, pe lângă activitățile de informare, pe lângă tot ceea ce facem pentru promovarea culturii, a marilor personalități și evenimente, pe lângă lansările de carte, se implică și în organizarea unor evenimente menite să aducă zâmbete și bucurie în inimile prietenilor noștri de toate vârstele.

De aceea, am dori ca în fiecare an curtea bibliotecii noastre să strălucească la lumina bostanilor de Halloween, iar prietenii noștri să se simtă cât mai bine, să petreacă momente pline de veselie și bună dispoziție.

Căștigătorii celor două concursuri au fost recompensați cu premii constând în trofee, diplome și cărți, iar toți copii participanți la acest carnaval au primit din partea Bibliotecii Județene baloane și dulciuri.

Concursul Cel mai înspăimântător costum

Premiul I: Sofia Ioana Șerb

Premiul II: Miruna Damian

Premiul III: Vlad Tomuș

Mențiune: Andrea Brian

Mențiune: Briana Damian
Concursul Dovleacul de groază

Premiul I: Anamaria Iordache

Premiul II: Rareș Stoica

Premiul III: Denisa Cocea

Mențiune: Alesia Cristina Caforio

Mențiune: Dariana Drăgulescu

Ioan Sebastian Bara

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

O tânără speranță a literaturii noastre

În urmă cu patru ani, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva oferea iubitorilor de lectură bucuria întâlnirii cu Mihai-Andrei Lazăr, tânărul elev care ne dăruia prima lui carte. Acum, la vârsta adolescenței, tânărul autor a venit în fața noastră cu al doilea său volum, un volum plin de sensibilitate și, mai ales, scris cu talent.

La sfârșitul lunii octombrie, în eleganta Salle d’Or din incinta Deva Mall, Mihai-Andrei Lazăr, strălucitul elev al Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” ne-a invitat la noua lui lansare: cartea „Metamorfoza unui timp fără timp”. Laureat al tuturor olimpiadelor județene de limba și literatura română la care a participat din clasa a V-a încoace, laureat al olimpiadelor și concursurilor naționale, Mihai-Andrei Lazăr se bucură de aprecierea unanimă a cititorilor, a profesorilor de limba și literatura română.

Textele adunate între copertele acestui volum ne reamintesc sensibilitatea remarcabilă și talentul scriitoricesc autentic al lui Mihai-Andrei Lazăr, vădesc maturizarea petrecută de-a lungul celor patru ani de la debutul său editorial. Impresionează acuratețea scriiturii, profunzimea analizelor, stăpânirea impecabilă a limbii române, rezultat al unor lecturi din ce în ce mai profunde, mai elevate. Meditații și considerații pe teme precum curgerea timpului, actul creației, puterea cuvântului, iubirea eternă, plăsmuirea, relația narator-narator, lectura ca necesitate vitală, dar și riguroase analize și interpretări originale din opera lui Eminescu, Caragiale, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ion Minulescu, Ionel Teodoreanu etc. se găsesc în acest excepțional volum.

Cartea lui Mihai-Andrei Lazăr este demonstrația vie și imbatabilă a necesității și importanței lecturii de la cele mai mici vârste. Pentru că numai cineva care citește cu pasiune, care iubește cartea și nu poate trăi fără slova tipărită își poate sublima lecturile în pagini scrise cu talent, pline de învățămintele pe care le-a extras din lecturi. Pentru că Mihai-Andrei Lazăr a deschis ochii în lumea cărților, într-un mediu de intelectuali care i-au sădit în suflet pentru tot restul vieții dragoste pentu lectură, rezultatul este reprezentat, concret, de cărțile pe care el însuși le scrie, de truda plină de dragoste cu care își plăsmuiește scrierile.

Ce reprezintă cartea pentru Mihai-Andrei Lazăr? Ne spune el însuși, așa cum numai el știe s-o facă: „Cartea reprezintă o oglindă a sufletului omenesc, îmbogățind capacitatea de imaginație a lectorului, acesta având posibilitatea de a pătrunde în lumea eroilor volumelor, a spiritelor lor – al cititorului și al cărții –, formând un estuar în care două tărâmuri se întrepătund.”

Pasionat de literatură, de filosofie, psihologie, de arte plastice și muzică, Mihai-Andrei Lazăr reușește în volumul său să îmbine în mod sincretic toate aceste pasiuni, textele sale fiind adevărate polifonii și tablouri policrome. Aceste trăsături ale stilului lui Mihai-Andrei Lazăr au fost subliniate și puse în lumină de conceptul care a stat la baza organizării acestei lansări: pe fundalul pânzelor semnate de artistul plastic Constantin Alăzăroae și în acordurile cvartetului „Cuore” al Liceului de Arte „Sigismund Toduță”.

Ne-am bucurat că am putut fi martorii acestei lansări speciale, petrecute  într-o minunată confluență a artelor, în zvon de muzică și în ambianța unor pânze dragi sufletului tânărului scriitor. A fost o ambianță cum nu se poate mai potrivită pentru prezentarea unei cărți în care literatura, muzica, filosofia, lumina și culoarea își dau mâna, se îngemănează și ne oferă aceste pagini scrise cu har, cu sensibilitate, cu respect pentru limba și literatura română și marii ei slujitori.

La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către tânărul scriitor Mihai-Andrei Lazăr.

Ioan Sebastian Bara

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu