Eminescu cel veșnic

În fiecare an, seria manifestărilor cultural-educative organizate de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, se deschide cu o emoționantă evocare a lui Mihai Eminescu. De Ziua Culturii Naționale, ziua în care acum 170 de ani venea pe lume „Luceafărul poeziei românești”, biblioteca noastră a organizat din nou o activitate culturală menită să cinstească personalitatea și opera lui Mihai Eminescu.

Anul acesta, manifestările dedicate lui Eminescu le-am înscris sub semnul binecunoscutului vers Tot mai citesc măiastra-ți carte, dintr-o emoționantă poezie semnată de Alexandru Vlahuță, poezie dedicată poetului nostru național.

Cu acest prilej, am oferit iubitorilor de poezie eminesciană un florilegiu de momente artistice inspirate din creația marelui poet.

Și în acest an, prin întregul program pe care l-am alcătuit, am dorit să-l simțim și mai aproape de inimile noastre pe Mihai Eminescu, ne-am încredințat o dată în plus de actualitatea creației eminesciene, am dorit să-i aprofundăm opera și, așa cum spunea Tudor Arghezi, „să ne aducem pururi aminte de Eminescu”.

Publicul care a luat parte la omagierea lui Eminescu s-a bucurat de un  program bogat, variat, cu momente menite să-l prezinte pe poet sub multiplele fațete ale personalității sale copleșitoare.

Manifestările dedicate memoriei lui Mihai Eminescu au avut drept punct de pornire recitalul poetic-muzical susținut de oaspeții noștri, membrii Fundației Rock Filarmonica Oradea (Alexandrina, Iuliana și Florian Chelu Madeva), care ne-au încântat cu piese muzicale inspirate din poezia eminesciană. Mihai Eminescu a fost adus în lumină, sub formă muzicală, în trei forme diferite de exprimare artistică. În primul calup au fost interpretate compoziții muzicale originale în mai multe traduceri pe versurile poetului: rusă, italiană, franceză, spaniolă și engleză. În al doilea calup au fost interpretate sonete muzicale, compozițiile pe două măsuri din Bach. Iar în al treilea calup au fost interpretate două romanțe cunoscute de toți românii, Mai am un singur dor fiind redată, în premieră, în limba ebraică.

A urmat concursul organizat pentru elevii de la colegiile și liceele din Deva, pe subiecte legate de viața și creația lui Eminescu, concurs desfășurat sub genericul Eminescu – Muntele fără poteci, sintagmă a cărei paternitate aparține scriitorului Gligor Hașa, iubitor și bun cunoscător al creației eminesciene.

La concurs au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Liceul cu Program Sportiv „Cetate”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul Tehnologic „Transilvania”, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”.

Echipelor de elevi li s-au adresat întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din: Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene, Luminița Vulcan, șef Serviciul Relații cu Publicul, și Mihaela Țoța, bibliotecară. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe, aparținând colegiilor/ liceelor din Deva:

Locul I: Colegiul Național „Decebal” Deva

Locul II: Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva

Locul III: Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva

Câștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.

În încheierea manifestărilor dedicate lui Eminescu, publicul prezent a putut viziona bogata colecție bibliofilă a Deliei Alic, pasionată de personalitatea și creația lui Eminescu. Cu vechea ei dragoste față de Eminescu, omul și scriitorul Delia Alic a adunat, de ani buni, sute de volume cu tematică eminesciană, de la cărți de poezie la lucrări de critică literară, lucrări pe care ni  le-a prezentat în detaliu.

Și de această dată, manifestarea dedicată lui Eminescu ne-a demonstrat că, oricât de greu ne-ar încerca viața, oricâte neîmpliniri am avea, versul lui Eminescu ne este întotdeauna leac și refugiu, în scrierile lui găsim izvor de înțelepciune, găsim reazemul de care avem nevoie ca să avem mereu fruntea sus.

Ne-am bucurat, în acest miez de ianuarie, de un public numeros, animat de dragostea pentru creația lui Eminescu și, mai ales, dragostea pentru poezia eminesciană pe care noi toți o purtăm în suflete.

Pentru noi, Eminescu este actual, versul său este nemuritor. Ne aducem mereu aminte de Eminescu și, așa cum atât de plastic a spus poetul Alexandru Vlahuță, îi citim neîncetat „măiastra carte”.

Ne-am bucurat împreună de minunatul univers eminescian și ne-am umplut inimile cu nemuritoarele versuri ale poetului nostru național.

Ioan Sebastian Bara

Eminescu nemuritorul

La a X-a ediție a manifestării cultural-educative Eminesciana, Biblioteca Județeană „Ovid 04-Afis-Eminesciana-2019-1 (1)Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a omagiat și în acest an, în care se împlinesc 130 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu, memoria marelui nostru poet național. An de an, la mijloc de ianuarie, Biblioteca noastră a cinstit așa cum se cuvine personalitatea și opera poetului nepereche și am dorit ca, de la un an la altul, aceste momente să fie tot mai reușite, mai atractive.

În ziua de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, manifestările organizate sub genericul Eminesciana au avut drept motto versul Mai am un singur dor, pe care l-am ales pentru întreaga lui încărcătură sufletească, pentru că poezia omonimă, o poezie pe care românii o iubesc mult, cuprinde zbuciumul sufletesc al poetului înainte de a părăsi această lume, acum 130 de ani. Dar, pentru noi, deși plecat la cele veșnice, Eminescu este și va rămâne nemuritor.

emin3Cei care au participat la omagierea lui Eminescu s-au bucurat de un program cultural-educativ bogat, cu momente emoționante, au putut cunoaște mai bine viața și opera poetului, l-au simțit mai aproape de suflet și l-au iubit și mai mult.

Ne-am întâlnit și în acest an, la miez de ianuarie, în Salle d’Or din incinta Deva Mall, ca să ne bucurăm împreună de versul eminescian, ca să-l omagiem pe cel mai mare poet pe care l-a dat lumii pământul românesc.

Numerosul public prezent la eveniment a avut prilejul să-l asculte, în deschidere, pe scriitorul Gligor Hașa, care a rostit cuvinte pline de emoție și de prețuire față de nepieritoarea operă a lui Mihai Eminescu.

Am avut bucuria de a-i avea ca oaspeți pe membrii Fundației Rock Filarmonica Oradea emin5(Alexandrina și Florian Chelu Madeva), instituită și condusă de omul de cultură și muzicianul Florian Chelu Madeva, care ne-au încântat cu piese muzicale inspirate din poezia eminesciană, lucrări componistice, de factură rock, pop folk și electronic, precum: Sunt ani la mijloc, Maria Tudor, Și dacă și Criticilor mei. De asemenea, au fost interpretate (ghitară-voce) sonetele: Răsai asupra mea, Pe gânduri ziua, Sonet satiric, Ai noștri tineri.

Concursul organizat pentru elevii din liceele și colegiile din Deva, pe subiecte legate de viața și creația lui Eminescu, a avut drept generic            Eminescu – muntele fără poteci, potrivit sintagmei atât de inspirate oferite de scriitorul Gligor Hașa, iubitor și fin cunoscător al operei eminesciene.

La concurs au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.

emin6Au fost constituite echipe de câte trei elevi de la fiecare dintre colegiile și liceele devene participante.

Echipelor de elevi li s-au adresat întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din managerul Bibliotecii Județene, Ioan Sebastian Bara, șefa Serviciului Relații cu Publicul, Luminița Vulcan, și Mihaela Țoța, bibliotecară. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe, aparținând colegiilor/ liceelor din Deva:

Locul I: Liceul de Arte „Sigismund Toduță”

Locul II: Colegiul Național „Decebal”

Locul III: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”

04-Biblioteca-EminescianaCâștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.

Concurenții s-au dovedit a fi bine pregătiți, interesați, foarte serioși în tratarea unui subiect atât de îndrăgit și de important pentru noi toți.

emin4Și în acest an am putut admira excepționala colecție bibliofilă a Deliei Alic, pasionată de personalitatea și creația lui Eminescu. Cu pricepere și perseverență, a adunat, de-a lungul unei vieți, sute de volume cu tematică eminesciană, de la cărți de poezie la lucrări de critică literară, lucrări pe care ni  le-a prezentat în detaliu.

Și la această ediție a manifestărilor dedicate lui Mihai Eminescu, numărul celor care au venit a fost mare, am avut printre noi tineri și oameni în vârstă, toți animați de dragostea pentru creația lui Eminescu și, mai ales, dragostea pentru poezia eminesciană pe care noi toți o purtăm în suflete.

De Eminescu, însă, ne amintim mereu, nu doar la 15 ianuarie și la 15 iunie, îi citim versurile, le înțelegem parcă tot mai bine pe măsură ce ne pătrundem de frumusețea, armonia și muzicalitatea lor. Poezia, proza, publicistica lui Eminescu ne oferă răspunsuri la numeroasele întrebări și frământări pe care ni le prilejuiește viața, dar înainte de toate Eminescu ne învață ce este dragostea de țară și de neam. Iar această lecție a marelui nostru poet nu trebuie s-o uităm niciodată.

Cum atât de inspirat a scris criticul și istoricul literar George Călinescu, Eminescu este

(…) cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale.

Ioan Sebastian Bara

Eminesciana 2018

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu instituțiile de învățământ devene, continuând o frumoasă tradiție, a organizat și în acest an, în ziua de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, o manifestare cultural-educativă specială desfășurată sub genericul „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”.

A fost prima activitate cultural-educativă pe care Biblioteca o organizează în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, activitate pe care am așezat-o sub semnul patriotismului marelui nostru poet. Versul pe care l-am ales drept generic sintetizează dragostea profundă a poetului pentru România și dorința de a o vedea tot mai înfloritoare și mai demnă între națiunile lumii. De asemenea, alegând acest îndrăgit vers, am dorit să punem în lumină patriotismul fierbinte al lui Mihai Eminescu, dragostea lui puternică pentru pământul românesc, pentru poporul român, pentru istoria acestui neam, pentru limba română.

Ca de obicei, toți cei care îl iubesc pe Eminescu și au dorit să-și amintească versurile sale nemuritoare s-au adunat la statuia acestuia din Parcul Municipal „Cetate” în ziua de 15 ianuarie. Programul alcătuit a fost unul bogat și atractiv.

La ora 1000, în Parcul Municipal de la poalele Cetății, lângă statuia poetului, numerosul public prezent la eveniment a avut prilejul să-i asculte, în deschidere, pe domnii Mircea Flaviu Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara, și pe Nicolae Florin Oancea, primarul Municipiului Deva, care au rostit alocuțiuni pline de emoție și de prețuire față de nepieritoarea operă a lui Mihai Eminescu, apreciind totodată evenimentul dedicat acestuia. O alocuțiune plină de sensibilitate și de admirație față de tot ceea ce reprezintă Eminescu pentru noi toți a rostit și îndrăgita poetă Paulina Popa.

După evocarea poetului a urmat un emoționant moment artistic susţinut de Asociația Corală „Sargeția”, solist Gheorghe Pop, dirijor prof. Nicolae Icobescu, cu cântece pe versuri de Mihai Eminescu. Și în acest an, recitalul de poezie eminesciană a fost susținut de îndrăgitele actrițe Isabela Haşa şi Cristina Lazăr, precum și de scriitorul Petrișor Ciorobea. Momentele dedicate marelui poet s-au încheiat cu depuneri de flori la statuia poetului Mihai Eminescu.

În Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a fost amenajată o bogată expoziție de carte cu tematică eminesciană – opere de Eminescu și cărți de istorie și critică literară aflate pe rafturile bibliotecii.

Ca în fiecare an, și de această dată, la Deva Mall, etajul patru, Salle d’Or, s-a desfășurat un atractiv concurs cu tema „Eminescu în eternitate”.

La concurs au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.

Au fost constituite echipe de câte trei elevi de la fiecare dintre colegiile și liceele devene participante.

Echipelor de elevi li s-au adresat întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din managerul Bibliotecii Județene, Ioan Sebastian Bara, șefa Serviciului Relații cu Publicul, Luminița Vulcan, și Camelia Mestecănean, bibliotecară. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe, aparținând colegiilor/ liceelor din Deva:

Locul I: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva

Locul II: Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva

Locul III: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva

Câștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.

Concurenții s-au dovedit a fi bine pregătiți, interesați, foarte serioși în tratarea unui subiect atât de îndrăgit și de important pentru noi toți.

Sărbătoare a culturii române, sărbătoare a poeziei, ziua de 15 ianuarie se află gravată în sufletele fiecăruia dintre noi, cei care aparținem acestui pământ, cei care iubim versul eminescian. Ne întâlnim an de an la statuia poetului de la poalele Cetății, îi ascultăm versurile, pe care parcă le redescoperim de fiecare dată, ascultăm cântece compuse pe aceste versuri, ascultăm cuvinte dedicate marelui poet. În jurul nostru s-a aflat un public extrem de numeros, oameni de diferite vârste, de la copii din clasele primare la oameni cu tâmple cărunte, de la cei care acum fac cunoștință cu versul eminescian la cei care îl poartă în suflet ca pe o comoară de preț.

În fiecare an, în preajma zilei de 15 ianuarie, ne pregătim sufletele pentru întâlnirea cu marea poezie a neamului nostru, pășim cu pioșenie și recunoștință pe cărările deschise de Eminescu, cărările slovelor românești bine orânduite, slove pe care le avem în inimile noastre.

Această întâlnire de la statuia poetului a intrat deja în obișnuință, nu concepem ca festivitățile dedicate zilei lui de naștere să nu înceapă în acest punct care atrage pe oricine iubește creația lui Eminescu, o creație impresionantă despre care încă nu s-a spus totul, încă au rămas zone neexplorate. Ceea ce impresionează de fiecare dată este numărul mare de tineri care vin aici cu bucuria de a se întâlni cu veșnic tânărul Eminescu, un Eminescu pe care îl iubesc, un Eminescu care le deslușește răspunsurile la atâtea și atâtea întrebări legate de viață, de iubire, de soarta omului, de țara noastră și istoria ei. Eminescu nu are moarte, el este veșnic alături de noi, amintirea lui e nepieritoare și păstrată din generație în generație de toți cei care se simt ai acestui pământ. Într-adevăr, de peste 120 de ani, zeci de generații au crescut în cultul operei lui Eminescu, au iubit fiecare vers scris de acest mare poet și au păstrat aceste versuri ca pe niște icoane scumpe, neprețuite. Poezia lui Mihai Eminescu este veșnic vie, nealterată de trecerea timpului, tot mai limpede pe măsură ce trec anii, tot mai clară în mesajul pe care ni-l transmite peste veacuri.

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva strânge laolaltă, an de an, la statuia lui Eminescu, sute de iubitori ai poeziei, sute de iubitori ai lui Eminescu. Avem alături scriitori, oameni de cultură, minunați dascăli, elevi, oameni de toate vârstele care îl prețuiesc pe marele nostru poet. Ne bucurăm că, și în acest an, interesul faţă de Eminescu a fost la fel de mare și de sincer, un motiv în plus să constatăm că poetul nostru național este nemuritor ca şi lumina Luceafărului de pe bolta cerească.

Ioan Sebastian Bara

Eminescu, mereu aproape

De-a lungul anilor, din activitățile culturale organizate de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva nu a lipsit niciodată omagierea Poetului Național, Mihai Eminescu și, an de an, am celebrat la 15 ianuarie, cu dragoste și prețuire, ziua sa de naștere, zi devenită Ziua Națională a Culturii Române.
Pentru noi, pentru toți românii, oriunde ne-am afla, ziua de 15 ianuarie este ziua în care a pornit Luceafărul spre nemurire și glorie. Chiar dacă, an de an, îl serbăm pe Mihai Eminescu, îi onorăm așa cum se cuvine memoria la mijloc de ianuarie, el este prezent în permanență în sufletele noastre și versurile lui ne însoțesc mereu.
Statuia lui Eminescu din Parcul Cetății, locul întâlnirilor noastre din fiecare miez de ianuarie, a devenit un loc-emblemă pentru Deva, locul care strânge laolaltă iubitorii de poezie, iubitorii de vers eminescian. Venim aici pe orice vreme, în zăpadă, pe ger, pe ploaie și vânt, venim ca să fim și mai aproape de moștenirea pe care ne-a lăsat-o marele poet, o moștenire pe care avem datoria de a o păzi cu sfințenie și de a o preda generațiilor ce vor veni după noi. Numărul mare de elevi de la colegiile, liceele și școlile din Deva – Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Școala Eco Europeană „Andrei Șaguna”, Școala Primară „Samuel” – veniți în ziua de 15 ianuarie la statuia poetului, a fost, și în acest an, o dovadă a faptului că Eminescu e veșnic tânăr, că amintirea lui nu piere și poezia lui este îndrăgită și înțeleasă de tot mai mulți tineri.
Oricât am vorbi despre Eminescu, tot nu e suficient dacă dorim să-i subliniem importanța uriașă pe care o are în civilizația românească. Marele nostru poet Tudor Arghezi a sintetizat cum nu se poate mai bine tot ce a însemnat, ce înseamnă și va însemna pentru noi Eminescu: „A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă … Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. (…) Trebuie vorbit pe șoptite … Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al versului românesc.” Și, mai adaugă poetul, „fiind foarte român, Eminescu e universal”, caracterizare devenită emblematică atunci când este evocat Poetul nostru național. Și, alături de Tudor Arghezi, au fost numeroși scriitorii, filosofii, criticii literari, istoricii care s-au aplecat asupra operei lui Eminescu: Alexandru Vlahuță, Constantin Noica, Emil Cioran, George Călinescu, Mircea Eliade, Nicolae Iorga, Zoe Dumitrescu-Bușulenga și mulți alții care au fost animați și motivați de dragostea și admirația față de acest „om deplin al culturii române”.
Toți cei care s-au adunat în ziua de 15 ianuarie la poalele Cetății au venit călăuziți de dragostea față de Eminescu. Această dragoste o poartă în suflet, de peste 120 de ani, generații întregi de români. Fiecare generație a fost crescută și educată în cultul lui Eminescu, putem spune că Eminescu a fost icoana sfântă a poporului nostru, o icoană de care nu s-a despărțit niciodată, nici în anii negri în care creația poetului a fost trunchiată, mutilată, denaturată. Poezia lui a rămas mereu proaspătă, mereu nouă, deși aceeași de zeci de ani. Versul lui Eminescu îl recunoaștem în orice limbă ar fi tălmăcit, muzicalitatea și ritmul poeziei sale reprezintă emblema care o face unică pe orice meridian al lumii.
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizează an de an aceste manifestări dedicate Poetului nostru național și ne bucurăm de colaborarea unor dascăli excepționali, a unor scriitori care ne sunt mereu alături, de prezența unor artiști care ne aduc mai aproape versul eminescian. Momentele pe care le oferim le dorim cât mai reușite, dorim ca aceia care iau parte la această întâlnire din miez de ianuarie să poarte multă vreme în suflet ecourile poeziei marelui nostru poet.
Anul acesta am organizat deja a VII-a ediție a manifestării Eminesciana pe care de această dată am așezat-o sub semnul celebrului vers Trecut-au anii…, menit să sublinieze perenitatea operei lui Eminescu și faptul că, pe măsură ce timpul trece, Poetul Național este tot mai îndrăgit, iar creația lui rămâne veșnic vie și actuală.
Nu întâmplător, din anul 2010, ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii lui Eminescu, a fost declarată Ziua Culturii Naţionale Române, pentru că Eminescu reprezintă tot ce a dat mai bun și mai valoros acest popor tezaurului cultural național și internațional.
La statuia lui Eminescu din Parcul Cetății a avut loc o evocare a acestuia, s-au spus cuvinte calde despre opera și moștenirea pe care a lăsat-o poporului român. Scriitorul și dascălul Gligor Hașa a rostit, cu emoție și bucurie, gânduri pline de sensibilitate despre locul pe care Eminescu îl ocupă în cultura noastră. Momentul artistic care a încheiat manifestarea din Parcul Cetății a fost o îngemănare de vers și muzică. Artistele Isabela Haşa şi Cristina Lazăr au recitat poeziile Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!, Trecut-au anii…, Odă în metru antic și Revedere, iar pioșenia și sensibilitatea regăsite în interpretarea Coralei Bisericii „Bunavestire” din Deva, dirijată de prof. Gelu Onţanu-Crăciun, au adus un plus de farmec pieselor Revedere, Somnoroase păsărele, Sara pe deal și Rugăciune.
După depunerea unor buchete și jerbe de flori la statuia poetului, o parte din cei prezenți au mers la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, unde au avut prilejul să admire o interesantă și bogată expoziție de carte cu volume din opera eminesciană. Expoziția a cuprins colecția unei bibliofile iubitoare a operei poetului, zeci de volume de versuri și critică eminesciană adunate o viață întreagă de doamna Delia Alic, posesoarea uneia dintre cele mai bogate colecții de carte eminesciană, de volume publicate în țară și străinătate. Deși, prin profesiunea de economist s-ar putea crede că preocupările literare nu-i sunt familiare, doamna Delia Alic demonstrează, prin competența, pasiunea și priceperea cu care și-a alcătuit colecția, că Eminescu este iubit, studiat și înțeles de oameni cu cele mai diverse preocupări și profile. Cei prezenți au admirat numeroasele volume ce alcătuiesc această splendidă colecție de carte bibliofilă.
Manifestările dedicate lui Eminescu s-au încheiat în eleganta Salle d’Or din incinta Complexului Deva Mall, unde a fost organizat concursul „Nemuritorul Eminescu”, la care au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.
Au fost constituite echipe de câte trei elevi de la fiecare dintre colegiile și liceele devene participante.
Echipelor de elevi li s-au adresat întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din managerul Bibliotecii Județene, Ioan Sebastian Bara, șefa Serviciului de Relații cu Publicul, Luminița Vulcan, și Carmen Drăgoi, bibliotecară. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe aparținând colegiilor/liceelor din Deva:
Locul I – Colegiul Național „Decebal” Deva;
Locul II – Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva;
Locul III – Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva.
Câștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.
Concurenții s-au dovedit a fi bine pregătiți, interesați, foarte serioși în tratarea unui subiect atât de îndrăgit și de important pentru noi toți.
Totodată, în secțiile și filialele bibliotecii au fost amenajate expoziții de carte despre Eminescu, expoziții care au pus în lumină impresionanta operă eminesciană, fiind prezentate atât scrierile poetului, cât și lucrări de exegeză despre creația eminesciană.
Ne-am bucurat că, și în acest an, interesul faţă de Eminescu este la fel de mare și de sincer, un motiv în plus să constatăm că Poetul nostru național este nemuritor precum lumina Luceafărului de pe bolta cerească.

Ioan Sebastiana Bara

Eternul Eminescu

Aşa cum facem an de an, la mijloc de ianuarie, ne amintim o dată în plus de Poetul nostru naţional, cel care de peste un secol şi jumătate străluceşte pe firmamentul literaturii române. Şiruri întregi de generaţii au fost educate şi formate în spiritul iubirii faţă de poezia lui Mihai Eminescu, versurile lui au fost recitate de români de toate vârstele, pentru că fiecare vârstă află în versurile eminesciene răspunsuri la nenumărate întrebări.

Pentru a nemuri personalitatea marelui nostru Poet, începând cu anul 2010, ziua de 15 ianuarie a fost declarată Ziua Culturii Naţionale Române, devenind prilej de evocare a personalităţii şi operei lui Eminescu, prilej de organizare a unor activităţi culturale menite să ţină veşnic vie memoria acestuia.

Subliniez în mod deosebit atenţia şi preocuparea pe care Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva le-a acordat întotdeauna evocării personalităţii lui Eminescu, faptul că an de an, de 15 ianuarie, am organizat momente artistice menite să aducă tot mai aproape de inimile noastre versul eminescian, muzica scrisă pe versurile poetului, aspecte legate de biografia acestuia. Biblioteca noastră dispune de un impresionant fond de carte eminesciană, atât creaţia poetului, cât şi lucrări de critică şi istorie literară, lucrări pe care le punem la dispoziţia tuturor celor care vor să se apropie de universul fără margini al creaţiei eminesciene.

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a omagiat şi în acest an personalitatea Poetului nostru naţional, Mihai Eminescu, şi a marcat așa cum se cuvine Ziua Culturii Române, 15 ianuarie, printr-o suită de activităţi culturale.

Aşa cum ne-am obişnuit deja prietenii fideli ai Bibliotecii noastre, manifestările pe care le-am organizat au avut menirea să aducă cât mai aproape de sufletul participanţilor moştenirea perenă a lui Mihai Eminescu.  Toate activităţile culturale s-au desfășurat sub genericul „Eu rămân ce-am fost: romantic…”, la aceste manifestări fiind prezenți cu precădere elevi din şcolile și liceele devene, precum și toți cei care îl iubesc pe Eminescu. Omagierea marelui nostru Poet s-a desfășurat chiar în ziua de 15 ianuarie 2013, când, în Sala Mare a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva a avut loc un recital de poezie eminesciană susţinut de actrițele Isabela Haşa şi Cristina Lazăr, moment urmat de un recital de cântece pe versuri eminesciene interpretate de Corala „Sargeția”, condusă de prof. Nicolae Icobescu. Expoziţia de carte despre Eminescu, amenajată cu acest prilej, a pus și ea în lumină impresionanta operă eminesciană, fiind prezentate atât cărţi cu opera poetului, cât şi lucrări de exegeză despre creaţia eminesciană. Programul zilei a cuprins apoi, în incinta Sălii de lectură a Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, un incitant concurs având ca temă personalitatea lui Eminescu, omul şi opera. Au fost constituite echipe de câte trei elevi de la fiecare dintre școlile devene participante: Colegiul „Ion Mincu”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” și Liceul Teoretic „Traian”.

Echipelor de elevi li s-au adresat un număr de  întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din directorul-manager al Bibliotecii Județene, Ioan Sebastian Bara, șefa Serviciului de Relații cu Publicul, Luminița Vulcan și bibliotecarele Carmen Drăgoi, Diana Ferencz și Diana Trif. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe aparținând liceelor/colegiilor din Deva:

Locul I – Liceul Teoretic „Traianˮ

Locul II – Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoiˮ

Locul III – Colegiul Tehnologic „Grigore Moisilˮ

Câștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.

Este adevărat, aşa cum scria marele filosof român Constantin Noica, în paginile dedicate „omului deplin al culturii române”, cum îl numise pe Eminescu, că poetul este evocat doar de două ori pe an, în ianuarie şi iunie. Aparent aşa este, dar chiar dacă ziua de naştere a Poetului nostru naţional şi ziua plecării lui din această lume oferă prilejul unor evocări mai numeroase, mai ample, impresionanta creaţie a lui Eminescu, moştenirea lui inestimabilă sunt cunoscute, iubite, însuşite tot mai mult de toate categoriile de cititori. Eminescu este tot mai apropiat de sufletele noastre, versurile lui nu au moarte, marile teme abordate în opera lui sunt marile probleme dintotdeauna ale omenirii şi de aceea Eminescu este mai viu ca oricând. Oricine îi străbate opera poetică, proza, dramaturgia, articolele politice îşi dă seama că acolo se află răspunsuri la toate marile întrebări pe care omul şi le pune odată cu venirea lui în această lume, în articolele lui politice aflăm frământarea intelectualului care îşi vede ţara în suferinţă şi nu îi poate veni în ajutor.

De aceea, astăzi, Eminescu este mai actual ca oricând, fiecare vers al lui, fiecare text politic ne pune în lumină impresionanta personalitate a Poetului, geniul de netăgăduit care îi guvernează întreaga creaţie. De aceea, pe Eminescu îl descoperim an de an, din ce în ce mai actual, aflăm lucruri inedite şi reuşim să-i conturăm profilul de corifeu al culturii române.

De creaţia lui Eminescu beneficiază cel mai mult tineretul, generaţia care simte acut nevoia vitală de repere morale solide şi credibile. Viaţa şi opera celui mai mare poet român oferă cu generozitate astfel de repere din care răzbat valori eterne ce trebuie urmate toată viaţa: petriotism fierbinte, verticalitate morală, principii de nezdruncinat, cultul limbii române şi al istoriei neamului, cultul şi respectul eroilor noştri, al celor ce au făurit istoria noastră naţională.

An de an, observăm că numărul de tineri care participă la manifestările omagiale dedicate memoriei lui Mihai Eminescu este tot mai mare, aşa cum este şi manifestarea pe care am organizat-o în acest an. Ca instituţie de cultură de primă importanţă a judeţului, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianuˮ Hunedoara-Deva îşi face o datorie de onoare din prezentarea vieţii şi operei Poetului nepereche şi avem bucuria să constatăm că Eminescu este iubit, că există un interes tot mai viu faţă de creaţia lui, faţă de viaţa lui plină de suferinţe, dar şi de împliniri. Ne bucurăm că interesul faţă de Eminescu este la fel de nemuritor ca şi strălucirea Luceafărului de pe bolta cerească.

Ioan Sebastian Bara