Întâlnire peste timp

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 5 iunie 2019, la Sala de Lectură a instituției, un eveniment cultural deosebit: lansarea romanului „Pământul tuturor faptelor”, operă postumă a regretatului scriitor Valeriu Bârgău, și a cărții „Interviuri fără frontiere”, a cărei autoare este poeta și editoarea Mariana Pândaru Bârgău. Ambele cărți au văzut lumina tiparului la Editura Călăuza v.b din Deva, editură înființată de soții Valeriu Bârgău și Mariana Pândaru.

Valeriu Bârgău a fost unul dintre cei mai importanți scriitori hunedoreni, apreciat de întreaga comunitate literară din România pentru creația sa poetică, pentru cărțile de reportaje, pentru activitatea gazetărească etc. A fost o personalitate care și-a pus amprenta pe viața culturală a județului Hunedoara atât înainte, cât și după 1989. A avut-o alături pe poeta Mariana Pândaru, cei doi soți fiind adevărați animatori ai vieții literare din județul Hunedoara. În timpul vieții, Valeriu Bârgău a publicat 14 volume de poezie, proză și interviuri, iar postum i-au apărut șapte volume, prin grija poetei Mariana Pândaru, inclusiv volumul lansat acum. De asemenea, a scris peste 2.000 de articole, cronici literare, recenzii, critică şi istorie literară, articole de întâmpinare literară.

Memoria lui Valeriu Bârgău, plecat mult prea devreme dintre noi, este păstrată de poeta Mariana Pândaru, precum și de toți cei care au avut prilejul să-l cunoască și să-i fie aproape.

Romanul „Pământul tuturor faptelor” este cel de-al treilea roman scris de Valeriu Bârgău, după „Utopia profesorului Dunca” (în colaborare cu Neculai Chirica), în 1986, și „Semne particulare”, în 1988. Printre manuscrisele rămase de la Valeriu Bârgău, soția sa a mai descoperit alte cinci romane pe care va încerca să le publice în viitor.

Romanul lui Valeriu Bârgău este scris într-o manieră modernă, cu personaje limpede conturate, ale căror destine interferează, poveștile lor de viață fiind foarte bine conduse de autor. Atmosfera de șantier, unde se petrece acțiunea, este redată cu un puternic simț al realității, cu dialoguri firești, care subliniază perfect caracterele personajelor, trăirile lor lăuntrice. Lectura este captivantă, la final cititorul rămâne cu imaginea caleidoscopică a unei lumi în care gravitează personaje ale căror traiectorii de viață se împletesc, se despart pentru a se întâlni din nou.

Pe Valeriu Bârgău îl vom afla și în cea de-a doua carte lansată, „Interviuri fără frontiere” a cărei autoare este poeta și editoarea Mariana Pândaru. Dintre cele peste 70 de interviuri din carte realizate, de-a lungul timpului, de către autoare cu personalități de marcă din diferite domenii, unul dintre primele este cel luat tânărului pe atunci Valeriu Bârgău, în anul 1980.

Stăpânind perfect arta dialogului, tehnica interviului, Mariana Pândaru ne face cunoștință cu nume ilustre ale literaturii, artei, politicii etc. Cu ajutorul ei, pătrundem în intimitatea gândurilor unor personalități precum Mircea Ciobanu, Mircea Sântimbreanu, Monica Lovinescu, Doina Uricariu, Liviu Ioan Stoiciu,  Ioan și Eugen Evu, Ion Cârjoi, Ioan Şeu, Mircea Bâtcă etc., ca să numesc doar o mică parte din pleiada de figuri ilustre care și-au deschis sufletul în fața Marianei Pândaru. Cititorii vor putea observa delicatețea și căldura cu care poeta se adresează interlocutorilor ei, astfel că la finele fiecărui interviu ni se conturează profilul fiecărei personalități. Este o carte pe care Mariana Pândaru o prețuiește foarte mult pentru că a avut privilegiul de a cunoaște nume mari ale culturii române și a dorit să împărtășească și cititorilor ei bucuria pe care i-a adus-o fiecare discuție.

Din prefața volumului, semnată de Maria Daniela Pănăzan, aflăm că „citind despre ceilalți, te regăsești pe tine, te întorci înspre tine, te întâlnești cu tine însuți. (…) Și ce poate fi mai frumos decât să citești frânturi mărturisite de viață în care te vezi pe tine ca într-o oglindă, care te îndreaptă înspre bucuria de a fi tu însuți în cartea de istorie a lumii?”

A fost un eveniment emoționant, o retrăire a timpului în care scriitorul Valeriu Bârgău era printre noi, iar acum, prin grija și afecțiunea poetei Mariana Pândaru, am avut puternica impresie că nu ne-a părăsit niciodată.

La final, Mariana Pândaru a oferit doritorilor autografe.

Ioan Sebastian Bara

Mariana Pândaru și vocația prozei

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat în ziua de 26 aprilie 2018, la Sala de Lectură, un eveniment cultural de înaltă ținută prilejuit de lansarea volumului de proză scurtă „Om în intersecție”, semnat de scriitoarea și editoarea Mariana PÂNDARU, personalitate bine cunoscută a vieții culturale hunedorene.

Numele Marianei Pândaru este foarte familiar iubitorilor de literatură din judeţ, în special iubitorilor de poezie. De aproape patru decenii, de la debutul în revista Tribuna, din 1974, Mariana Pândaru s-a dedicat literaturii şi a oferit cititorilor volume valoroase de poezie (Dincolo de râu, câmpia – 1987, Salt mortal – 1992, Ferigi înzăpezite – 1996, Lacrima de ambră – 1998 etc.), interviuri, note de drum (Parisul din inima mea, 2001), pentru a aminti doar câteva titluri. Mariana Pândaru a fost și a rămas o prezenţă activă în publicistica hunedoreană de după 1989, numele ei fiind legat de publicații precum Călăuza, Constelaţia dragonului, devenită ulterior Ardealul literar şi artistic, acum Ardealul literar. În paginile acestor publicaţii a oferit cu generozitate spaţiu pentru debutul unor tinere talente, dar şi pentru semnături de prestigiu ale vieţii literare româneşti.

Editurile pe care le-a înființat și acum le conduce – Călăuza v.b. şi DaniMar – au trimis pe piaţa de carte lucrări de valoare din aproape toate domeniile: poezie, proză, memorialistică, eseuri, note de drum etc.

După ce a publicat volume de note de drum, volume de interviuri, de data aceasta Mariana Pândaru a pășit pe terenul prozei scurte, iar pașii pe care i-a făcut sunt plini de siguranță, fără ezitări, pași care duc spre conturarea unei prozatoare de o mare forță epică. Volumul „Om în intersecție” cuprinde un număr de 22 de povestiri scrise cu un acut simț al observației, cu o forță epică ce pune în lumină calități certe de prozatoare. Așa cum, pe bună dreptate remarcă scriitorul Liviu Ioan Stoiciu, Mariana Pândaru este o scriitoare „de un profesionalism cert”. Spiritul de observație, capacitatea de a crea tipologii, cunoașterea perfectă a psihologiei umane i-au permis autoarei să scrie scurte povestiri în care personajele sunt bine conturate, cu trăiri pe care prozatoarea le pune parcă sub lupă și descifrează orice meandră sufletească. Este dovada unui talent literar cu totul special, este dovada incontestabilă că Mariana Pândaru se înscrie pe drept cuvânt în pleiada prozatorilor români de valoare.

De fiecare dată, întâlnirile noastre cu Mariana Pândaru reprezintă nu doar întâlnirea cu un scriitor de mare talent, ci și întâlnirea cu o bună și dragă prietenă a bibliotecii care ne este mereu aproape, cu căldura, delicatețea și prietenia sinceră pe care, la rândul ei, ne-o poartă. Cuvintele sunt insuficiente să-i mulțumim Marianei Pândaru pentru tot ceea ce a făcut pentru cultura hunedoreană, pentru faptul că a fost și este mereu alături de noi la activitățile culturale pe care le organizăm, pentru că între noi s-a înfiripat o prietenie ce devine pe zi ce trece mai trainică.

Până acum, am spus mereu că Mariana Pândaru are poezia în sânge, că scrie poezie așa cum respiră. Acum, însă, putem să adăugăm acestor afirmații și constatarea că Mariana Pândaru scrie proză cu aceeași ușurință cu care izvodește imagini poetice.

I-am mulțumit Marianei Pândaru pentru această nouă carte pe care o vom dărui, la rândul nostru, cititorilor bibliotecii noastre, celor care îndrăgesc creația distinsei scriitoare și îi așteaptă cu nerăbdare noile volume. Cei care iubesc scrisul Marianei Pândaru, cei care îi cunosc activitatea literară, de animator cultural, au avut bucuria să-i fie aproape cu prilejul acestei lansări de carte.

La finalul lansării, autoarea a oferit doritorilor autografe.

Ioan Sebastian Bara