Confluenţa artelor – poezie, muzică, imagine

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 9 mai 2018, în eleganta ambianţă oferită de Salle dʼOr din incinta Deva Mall, un spectacol de muzică și poezie desfășurat sub genericul „Versul și cântecul, oglinda sufletului românesc”, al cărui moment central a fost întâlnirea cu poeta Paulina Popa. Cu acest prilej, îndrăgita poetă şi-a lansat volumele de poezie apărute sub denumirea „Trilogia oglinzii”: „Urcarea undelor”, „Orașul din cer” și „Iarna îngerului”, toate apărute la Casa de Editură EMIA din Deva.

Paulina Popa este una dintre cele mai reputate voci ale liricii hunedorene, apreciată de peste patru decenii de cei mai importanți critici literari din România. Încă de la debutul în viața literară, Paulina Popa a dovedit un har poetic indiscutabil, un registru liric cu totul aparte și o impresionantă capacitate de a comunica prin imagini poetice de mare efect. Autoare a zeci de volume de poezie, unele traduse și în alte limbi, Paulina Popa și-a îmbogățit și rafinat, de la un volum la altul, registrul poetic și arta de a transpune idei în limbajul poeziei.

Trilogia care s-a lansat cuprinde poezii cu o arie tematică vastă, de la poezie de dragoste și religioasă la versuri inspirate din realitatea socială actuală, poemele curgând parcă unul din altul grație unui artificiu inspirat la care a recurs poeta: ultimul vers al fiecărei poezii devine primul vers al poeziei următoare. Astfel, volumele par a fi un veritabil flux poetic cu un efect estetic special.

Puse sub semnul unor versete din Vechiul Testament, poemele din trilogie „se întemeiază pe cele trei repere creștine – Iubire, Credință, Speranță – printre care s-a insinuat mereu (…) Îndoiala și Ispita lăturalnicelor cărări de care nu te poți apăra decât căutând adevărul aflat în adâncurile limpezi ale oglinzii care-ți înapoiază propriul chip așa cum este”, cum remarcă scriitorul Radu Ciobanu pe coperta a IV-a a ultimului volum al trilogiei.

Despre poezia Paulinei Popa au avut cuvinte de laudă, de-a lungul celor cinci decenii de activitate scriitoricească, nume importante ale literaturii și criticii literare românești, de la Radu Ciobanu și Dumitru Hurubă, la Constantin Cubleșan și Romul Munteanu, de la Eugen Evu la Adrian Alui Gheorghe și mulți alții. Ne bucurăm de fiecare dată când pe rafturile bibliotecii noastre, dar și în bibliotecile cititorilor mai poate fi așezat un nou volum semnat Paulina Popa.

Cu siguranță, și această trilogie va oferi satisfacții deosebite celor ce gustă poezia de bună calitate pentru că volumele cuprind poezii cu o tematică extrem de diversă, de la iubire și credință la viața de zi cu zi, cu o simbolistică subtilă, toate trecute prin filtrul poetic sensibil al autoarei. Poeziile au o curgere continuă, este un flux poetic generat de faptul că poeta începe fiecare poezie cu ultimul vers al poeziei ce o precede, iar efectul este unul de comuniune perfectă dintre poet și cititor.

Simbolul oglinzii, un simbol ce a preocupat poeți și filozofi încă din Antichitate, este fructificat de poetă în versuri de mare finețe, cu un puternic substrat filozofic și religios. Așa cum remarcă scriitorul Radu Ciobanu, în opera poetică a Paulinei Popa, „trilogia oglinzii a devenit astfel (…) oglinda propriului destin în care existența și arta au rămas inseparabile”.

Cei prezenți la acest eveniment special au avut ocazia să admire şi o expoziție de fotografii denumită „Petrecerea vegetală”, seara încheindu-se cu un recital muzical susținut de îndrăgita artistă Ana Almășana Ciontea, care cu frumusețea cântecului românesc, măiestru interpretat, a făcut ca melosul popular hunedorean să se îngemăneze cu poezia Paulinei Popa. Publicul, cum e și firesc, a fost impresionat de melodiile pe care artista le-a interpretat cu suflet, cu emoție și cu un deosebit talent.

La final a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către poeta Paulina Popa.

Ioan Sebastian Bara

 

 

 

Doamna poeziei – Paulina Popa

Eleganta incintă a Salle D’Or de la Deva Mall a fost literalmente neîncăpătoare în ziua de 4 martie 2013 când, în organizarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a avut loc o întâlnire cu poeta, eseista şi editoarea Paulina Popa  care, cu acest prilej, şi-a lansat noul volum de versuri intitulat Iubire, apărut la Editura EMIA în anul 2012.

Prezenţă constantă, de peste 30 de ani, în viaţa culturală hunedoreană, Paulina Popa este un nume de referinţă în literatura română, un om de cultură complet care a contribuit cu întregul său talent şi cu toată energia la îmbogăţirea spirituală a judeţului Hunedoara.

Dăruită cu talent poetic, Paulina Popa debutează cu versuri în anul 1970, în revista Crişana, precum şi în revista Zbor alb a Liceului Pedagogic din Beiuş unde era elevă. Ulterior, ca soţie de preot, i s-a îngrădit posibilitatea de a publica, aşa încât doar după 1989 a putut să debuteze editorial, debut care se produce în anul 1990 cu volumul de versuri pentru copii Ruga Mântuitorului.

Prezenţa în viaţa literară a Paulinei Popa a continuat cu numeroase volume de versuri apărute la edituri de prestigiu precum Ion Creangă, Helicon, Ametist.

În anul 1996 a fondat la Deva Editura EMIA şi a început să desfăşoare o bogată activitate editorială, fiind publicate cărţi semnate de autori prestigioşi precum Radu Ciobanu, Gheorghe Schwartz, Passionaria Stoicescu, Constantin Cubleşan, Vasile Andru. De asemenea, au fost publicate numeroase cărţi de spiritualitate creştină, traduceri din literatura universală, cărţi pentru copii precum şi o foarte bogată paletă de cărţi scrise de profesori hunedoreni în sprijinul elevilor.

În anul 1999, Paulina Popa fondează la Deva revista de literatură Semne care a găzduit, de-a lungul anilor, texte literare, pagini de critică, dezbateri şi traduceri sub semnătura unor prestigioşi scriitori. Un an mai târziu, în 2000, fondează Asociaţia Culturală „Emia” şi pune bazele Festivalului Internaţional de Poezie „Emia” a cărui primă ediţie s-a desfăşurat sub auspiciile Anului Internaţional Eminescu. În acelaşi an, devine membră a Uniunii Scriitorilor din România.

În anul 2001, revista Semne a fost distinsă la Iaşi cu Premiul revistei Convorbiri literare, iar Paulina Popa a făcut parte din juriul Concursului Naţional de Poezie de la Ipoteşti „Porni Luceafărul”. În anul 2002, Paulina Popa a primit Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Arad.

În anul 2005 înfiinţează la Deva Editura PAULA, editură care îşi propune să publice îndeosebi literatură română, autori contemporani şi tineri debutanţi. Participă, alături de Cezar Ivănescu şi Linda Maria Baros, la un Festival de Poezie în Iordania, vizitează locurile sfinte, ceea ce o inspiră în creaţia poetică ulterioară.

Despre creaţia literară a Paulinei Popa au scris:  Radu Ciobanu, Victor Isac, Eugen Evu, Ioan Evu, Dumitru Hurubă, Gligor Haşa, Aurelian Sârbu, Petrică Birău, precum şi scriitorii George Vulturescu, Octavian Soviany, Romul Munteanu, Liviu Ioan Stoiciu, Gheorghe Grigurcu, Adrian Dinu Rachieru, Victor Sterom, Mariana Filimon, Constantin Cubleşan, Al. Cistelecan, Victoria Milescu etc.

A fost cum nu se poate mai nimerit să întâmpinăm anotimpul florilor şi al renaşterii vieţii cu un florilegiu de versuri pe care ni l-a oferit, cu generozitate şi iubire, distinsa poetă şi prietenă a Bibliotecii, doamna Paulina Popa. Poeta ne-a adus în dar un volum intitulat simplu şi grăitor Iubire. Sub semnul iubirii a fost aşezată creaţia lirică a celor mai mari poeţi, din antichitate până în zilele noastre, pentru că, aşa cum spunea Dante, „iubirea pune în mişcare Soarele şi aştrii”, vers care nu întâmplător încheie Divina Comedie. Iubirea, în toate ipostazele ei: iubire faţă de Divinitate, dragostea primordială dintre bărbat şi femeie, dragostea maternă, dragostea faţă de tot ce înseamnă viaţă, toate acestea se găsesc în creaţia poetică a Paulinei Popa. Simpla înşiruire, la întâmplare, a titlurilor unor volume de versuri semnate de distinsa poetă ne îndreptăţeşte să afirmăm că iubirea este un laitmotiv al întregii sale opere poetice: Nunta cuvintelor, Cuvinte sărutate de îngeri, Să înşeli moartea cu vorbe de dragoste, Mama – antologia iubirii şi altele.

Volumul care s-a lansat are drept motto nepieritoarele vorbe ale Mântuitorului Iisus Hristos rostite în timpul Cinei celei de taină: „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.”

Sub acest impresionant comandament etic se rânduiesc toate poeziile cuprinse în volumul Iubire. Încărcătura semantică a cuvântului Iubire este de fiecare dată alta, în fiecare poezie descoperindu-ni-se o nouă faţetă a acestui sentiment etern uman, faţetă pe care harul şi sensibilitatea Paulinei Popa o îmbracă în minunat veşmânt poetic. Începutul fiecărei poezii este o mică nestemată filosofică, o concluzie pe care poeta o prezintă asemenea unei licori tari, îmbătătoare: Iubirea este începutul şi sfârşitul; În psalmul iubirii intră toată viaţa; viaţa este pentru totdeauna Iubire.

Într-adevăr, această Iubire, cu i mare, străbate ca un fir de foc toate versurile pe care le găsim în volumul Paulinei Popa. Fiecare dintre noi, atunci când va lua în mână acest volum, va vedea că, pe măsură ce ne adâncim în lumea plină de taine a acestor versuri, din paginile pe care le răsfoim se ridică un adevărat imn închinat iubirii, un cânt de slavă pe care Poeta îl dedică nobilului sentiment al iubirii.  Vom înţelege mult mai bine vorbele Apostolului Pavel: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Iar cea care ne-a făcut să vedem limpede acest adevăr etern este poeta Paulina Popa căreia îi mulţumim că ne-a îmbogăţit cu încă un volum valoros.

Ioan Sebastian Bara