Ziua Naţională

În fiecare an, așteptăm ziua de 1 Decembrie cu mare emoție, iar Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva consacră an de an activități speciale menite să marcheze cum se cuvine această sărbătoare.

Așa cum facem deja de câțiva ani, și în acest an am pregătit activitatea dedicată Zilei Naționale a României cu profesionalism și cu dorința de a le prezenta  participanților adevărul istoric într-o manieră accesibilă și adecvată vârstei lor. Ceea ce ne-a motivat demersul, ceea ce am avut tot timpul în minte a fost respectul față de jertfa înaintașilor noștri, o jertfă care stă la temelia României Mari făurite la 1 Decembrie 1918 prin voința întregii suflări românești din Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, din toate provinciile românești. Ziua de 1 Decembrie reprezintă un simbol al luptei pe care, de-a lungul secolelor, au purtat-o românii pentru a trăi liberi într-un singur stat, iar această dorință fierbinte a devenit realitate prin voința Adunării Naționale de la Alba Iulia.

Potrivit tradiției Bibliotecii, și anul acesta, în Sala „Liviu Oros” a Centrului  Cultural „Drăgan Muntean”, cu prilejul Zilei Naționale, a avut loc o prezentare amplă și documentată a evenimentelor care au premers Marea Unire, făurirea unirii și contribuția marilor noștri bărbați de stat care au făcut posibilă această unire: de la Regele Ferdinand-Întregitorul până la participantul de rând la adunarea de la Alba Iulia, la care au luat parte și foarte mulți hunedoreni. A fost prezentat contextul intern și internațional care a favorizat unirea românilor din toate provinciile într-un singur stat.

La finalul expunerii, celor prezenți în sală li s-au adresat întrebări legate de momentul 1 Decembrie 1918, iar cei care au oferit răspunsurile corecte au fost răsplătiți cu premii constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană.

Și în acest an, în preajma zilei de 1 Decembrie, în incinta Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva s-a organizat o bogată expoziție de carte având ca temă Marea Unire de la 1918.

Ioan Sebastian Bara

 

Ziua Națională

În fiecare an, așteptăm ziua de 1 Decembrie cu mare emoție, iar Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva consacră an de an activități speciale menite să marcheze cum se cuvine această sărbătoare.

Așa cum facem deja de șapte ani, și în acest an am pregătit activitatea dedicată Zilei Naționale a României cu profesionalism și cu dorința de a le spune participanților cât mai multe lucruri noi, despre care poate n-au auzit și n-au învățat la școală. Ceea ce ne-a motivat demersul, ceea ce am avut tot timpul în minte a fost respectul, a fost  recunoştinţa față de jertfa înaintașilor noștri, o jertfă care stă la temelia României Mari făurite la 1 Decembrie 1918 prin voința întregii suflări românești din Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, din toate provinciile românești. Ziua de 1 Decembrie reprezintă un simbol al luptei pe care, de-a lungul secolelor, au purtat-o românii pentru a trăi liberi într-un stat liber, iar această dorință fierbinte a devenit realitate prin voința Adunării Naționale de la Alba Iulia.

Anul viitor va fi anul Centenarului Marii Uniri, an în care vom serba un secol de când toți românii trăiesc între granițele aceleiași țări, într-un stat unitar, liber și independent. Marea sărbătoare a României o vom marca, de-a lungul anului, cu activități atractive care vor pune în lumină importanța Marii Uniri pentru toți cei care se simt ai acestui pământ.

Potrivit tradiției Bibliotecii, și anul acesta, în Sala „Liviu Oros” a Centrului  Cultural „Drăgan Muntean”, cu prilejul Zilei Naționale, a avut loc o prezentare amplă și documentată a evenimentelor care au premers Marea Unire, făurirea unirii și contribuția marilor noștri bărbați de stat care au făcut posibilă această unire: de la Regele Ferdinand-Întregitorul până la ultimul participant la adunarea de la Alba Iulia, adunare la care au luat parte și foarte mulți hunedoreni. A fost prezentat contextul intern și internațional care a favorizat unirea românilor din toate provinciile într-un singur stat.

La finalul expunerii, celor prezenți în sală li s-au adresat întrebări legate de momentul 1 Decembrie 1918, iar cei care au oferit răspunsurile corecte au fost răsplătiți cu premii constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană.

Și în acest an, în preajma zilei de 1 Decembrie, în incinta Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva s-a organizat o bogată expoziție de carte având ca temă Marea Unire de la 1918.

Ioan Sebastian Bara

De Ziua Națională

Cea mai mare sărbătoare a noastră, cea mai îndrăgită zi din șirul zilelor intrate în istorie este ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Și în acest an, această zi este pentru noi toți un prilej de emoţie şi bucurie, o ocazie deosebită de a evoca acest moment istoric de o atât de mare importanță în viața națiunii române.

Și în acest an, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a pregătit evocarea momentului 1 Decembrie 1918 cu respect și recunoştinţă față de realizarea înaintașilor noștri, dar și cu profesionalism, pentru a putea face cunoscute, în special tinerilor, multiplele implicații ale istoricului an 1918. Ca de obicei, manifestarea a avut loc în Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

Istoria românilor, a națiunii noastre, „cartea sfântă” a acestui neam, cum atât de frumos o numea Nicolae Bălcescu, are multe și importante momente care au jalonat evoluția prin veacuri a acestui popor. Am avut momente de glorie, de înălțare, dar și momente de mare durere și vitregii ale sorții. Dintre toate momentele care se înșiră prin ani în istoria noastră, dintre nenumăratele momente de mare cumpănă și încercare pe care le-a trăit poporul român, evenimentul cel mai important este, cu siguranță, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Atunci, la Alba Iulia, participanții au strigat toți într-o suflare, cu hotărâre și speranță, „vrem Unirea cu România, vrem Unirea cu Patria-Mamă!”. A fost punctul de plecare pentru strângerea majorității românilor într-o singură și mare Românie, o Românie unită și puternică, în stare să înfrunte orice vitregii. De atunci, ziua de 1 Decembrie este păstrată cu dragoste în inimile tuturor celor care simt românește, care se simt fii ai acestui popor. Această zi a fost iubită și în anii în care această sărbătoare a fost interzisă și scoasă din cărțile de istorie, dar niciodată nu a putut fi alungată din sufletele românilor. Așa cum n-au fost uitați nici cei care au contribuit esențial la făurirea Unirii și a României Mari: Regele Ferdinand Întregitorul, Regina Maria, Ion I. C. Brătianu și mulți alții. Astăzi, când românii și-au redobândit istoria, avem dreptul, dar mai ales datoria, să ne cunoaștem istoria adevărată, nefalsificată, să arătăm tinerilor cât de importantă a fost ziua de 1 Decembrie 1918.

Este ceea ce am făcut și noi, cu prilejul manifestării speciale pe care am dedicat-o Zilei Naționale a României, când le-am vorbit tinerilor despre Marea Unire și importanța ei pentru devenirea neamului nostru.

Am mers împreună pe firul istoriei și am evocat cele mai importante momente legate de formarea statului național unitar român și făurirea României Mari. Aceste întâlniri le vom organiza an de an, în așteptarea marii noastre sărbători.

În continuarea prezentării Unirii de la 1 Decembrie 1918, dascălul și scriitorul Gligor Hașa a oferit un moment de mare emoție prin recitarea unui grupaj de poezii străbătute de un puternic fior de patriotism, întreaga sală trăind clipe de adevărată vibrație patriotică.

La finalul prezentării, elevilor li s-au adresat o serie de întrebări, iar răspunsurile corecte au fost răsplătite cu premii constând în diplome și cărți oferite de Biblioteca Județeană.

Ioan Sebastian Bara

Sarbătoarea Marii Uniri

Activitatea noastră cultural-educativă dedicată Zilei Naționale a României a fost şi în acest an prilej de emoţie şi bucurie. Această emoţie am transmis-o tuturor tinerilor care, în ziua de 29 decembrie 2012, au făcut neîncăpătoare Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

Fidelă tradiţiei de ani de zile, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a dedicat şi în acest an Zilei Naţionale a României o activitate specială, destinată în primul rând tineretului. În ziua de 29 noiembrie 2012, cei prezenţi în sală au asistat la o prezentare ce a avut ca temă Unirea cea Mare şi făurirea României Mari. S-a vorbit despre evenimentele politice care, în anul 1918, au adus Basarabia, Bucovina şi Transilvania laolaltă, făurind România Mare. Ca de obicei, publicul a fost format din  elevi de la liceele din Deva cărora, la finalul expunerii, le-au fost adresate întrebări legate de marele eveniment de la 1 Decembrie 1918, cele mai bune răspunsuri fiind răsplătite cu premii constând în diplome și cărți oferite de biblioteca noastră.

Aşa cum se ştie, dintre marile evenimente, dintre numeroasele momente de răscruce istorică pe care le-a trăit poporul român, nu este zi mai dragă inimilor noastre decât acel 1 Decembrie 1918 când miile de glasuri de la Alba Iulia au strigat din răsputeri, cu hotărâre şi bucurie: „Unirea cu România, Unirea cu Patria-Mamă!ˮ

De atunci, de când România a strâns la pieptul ei toate provinciile pe care jocul istoriei le-a smuls de-a lungul secolelor, ziua de 1 Decembrie o purtăm cu iubire în suflet, aşa cum cu iubire arborăm tricolorul la zi de mare sărbătoare a Neamului românesc. Am iubit ziua de 1 Decembrie chiar şi în vremuri grele, tulburi, când ea a fost samavolnic scoasă din cărţile de istorie, alungată din şirul sărbătorilor neamului, aşa cum alungați şi ignorați au fost şi marii bărbaţi de stat care au pus umărul la făurirea României Mari. Istoria, această călăuză a vieţii, numită pe drept cuvânt magistra vitae de către strămoşii noştri romani, a aşezat, însă, această mare zi a neamului românesc la locul de mare cinste ce i se cuvine în mod firesc. Ziua de 1 Decembrie este ziua noastră naţională, este ziua care le aduce aminte  românilor, oriunde s-ar afla în lume, că au o Patrie care trebuie iubită la bine şi la greu.

În ciuda anilor scurşi de atunci, în curând aproape un secol, de la acea neuitată zi de 1 Decembrie 1918, cu zăpadă uşoară şi ceaţă peste apa Mureşului, mărturiile celor care au fost prezenţi acolo, la Alba Iulia, care au trăit orele fierbinţi ale proclamării Unirii de la Alba Iulia sunt tot mai vii. Documentele vremii, amintirile acelor participanţi plini de însufleţire ne determină să ne plecăm frunţile cu veneraţie şi recunoştinţă faţă de toţi cei care au clădit minunatul edificiu numit România Mare. De aceea, nu putem să nu fim mândri că şi din judeţul Hunedoara, din oraşul Deva, au fost sute de participanţi la impresionanta Adunarea de la Alba Iulia, trenuri întregi aduceau ţărani din Zărand, de pe Valea Mureşului, a Cernei, din Valea Jiului, cu steaguri tricolore fluturând sub razele soarelui de iarnă, toţi purtând în inimi şi în gând o singură dorinţă, un vis de veacuri: să vadă România întregită, să-i vadă uniţi sub tricolor pe fraţii de un neam din toate ţinuturile româneşti.

Ştim din documentele vremii că printre participanţii la adunarea de la Alba Iulia au fost şi sute de adolescenţi, aşa cum a fost viitorul poet Lucian Blaga, cel care nu va uita niciodată ziua de 1 Decembrie şi strigătul plin de însufleţire ridicat din mii de piepturi: „Trăiască România dodoloaţă!” Se cuvine ca tinerii de azi, cei care au vârsta participanţilor la Marea Unire, să afle cât mai multe despre această minunată zi de mare praznic a românilor, să ştie ce datorăm înaintaşilor noştri, să treacă dincolo de datele istorice seci şi să se aplece cu interes asupra unor evenimente care ne-au marcat destinul ca naţiune europeană demnă.

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este extrem de mândră că are posibilitatea, prin colectivul inimos şi bine pregătit care munceşte aici, să prezinte în fiecare an date despre Unirea din 1918, să prezinte celor tineri filele esenţiale din „sfânta carte unde se află înscrisă gloria României”, cum atât de emoţionant ne îndemna Nicolae Bălcescu.

Ioan Sebastian BARA