Eminescu nemuritorul

La a X-a ediție a manifestării cultural-educative Eminesciana, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a omagiat și în acest an, în care se împlinesc 130 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu, memoria marelui nostru poet național. An de an, la mijloc de ianuarie, Biblioteca noastră a cinstit așa cum se cuvine personalitatea și opera poetului nepereche și am dorit ca, de la un an la altul, aceste momente să fie tot mai reușite, mai atractive.

În ziua de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, manifestările organizate sub genericul Eminesciana au avut drept motto versul Mai am un singur dor, pe care l-am ales pentru întreaga lui încărcătură sufletească, pentru că poezia omonimă, o poezie pe care românii o iubesc mult, cuprinde zbuciumul sufletesc al poetului înainte de a părăsi această lume, acum 130 de ani. Dar, pentru noi, deși plecat la cele veșnice, Eminescu este și va rămâne nemuritor.

Cei care au participat la omagierea lui Eminescu s-au bucurat de un program cultural-educativ bogat, cu momente emoționante, au putut cunoaște mai bine viața și opera poetului, l-au simțit mai aproape de suflet și l-au iubit și mai mult.

Ne-am întâlnit și în acest an, la miez de ianuarie, în Salle d’Or din incinta Deva Mall, ca să ne bucurăm împreună de versul eminescian, ca să-l omagiem pe cel mai mare poet pe care l-a dat lumii pământul românesc.

Numerosul public prezent la eveniment a avut prilejul să-l asculte, în deschidere, pe scriitorul Gligor Hașa, care a rostit cuvinte pline de emoție și de prețuire față de nepieritoarea operă a lui Mihai Eminescu.

Am avut bucuria de a-i avea ca oaspeți pe membrii Fundației Rock Filarmonica Oradea (Alexandrina și Florian Chelu Madeva), instituită și condusă de omul de cultură și muzicianul Florian Chelu Madeva, care ne-au încântat cu piese muzicale inspirate din poezia eminesciană, lucrări componistice, de factură rock, pop folk și electronic, precum: Sunt ani la mijloc, Maria Tudor, Și dacă și Criticilor mei. De asemenea, au fost interpretate (ghitară-voce) sonetele: Răsai asupra mea, Pe gânduri ziua, Sonet satiric, Ai noștri tineri.

Concursul organizat pentru elevii din liceele și colegiile din Deva, pe subiecte legate de viața și creația lui Eminescu, a avut drept generic            Eminescu – muntele fără poteci, potrivit sintagmei atât de inspirate oferite de scriitorul Gligor Hașa, iubitor și fin cunoscător al operei eminesciene.

La concurs au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.

Au fost constituite echipe de câte trei elevi de la fiecare dintre colegiile și liceele devene participante.

Echipelor de elevi li s-au adresat întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din managerul Bibliotecii Județene, Ioan Sebastian Bara, șefa Serviciului Relații cu Publicul, Luminița Vulcan, și Mihaela Țoța, bibliotecară. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe, aparținând colegiilor/ liceelor din Deva:

Locul I: Liceul de Arte „Sigismund Toduță”

Locul II: Colegiul Național „Decebal”

Locul III: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”

Câștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.

Concurenții s-au dovedit a fi bine pregătiți, interesați, foarte serioși în tratarea unui subiect atât de îndrăgit și de important pentru noi toți.

Și în acest an am putut admira excepționala colecție bibliofilă a Deliei Alic, pasionată de personalitatea și creația lui Eminescu. Cu pricepere și perseverență, a adunat, de-a lungul unei vieți, sute de volume cu tematică eminesciană, de la cărți de poezie la lucrări de critică literară, lucrări pe care ni  le-a prezentat în detaliu.

Și la această ediție a manifestărilor dedicate lui Mihai Eminescu, numărul celor care au venit a fost mare, am avut printre noi tineri și oameni în vârstă, toți animați de dragostea pentru creația lui Eminescu și, mai ales, dragostea pentru poezia eminesciană pe care noi toți o purtăm în suflete.

De Eminescu, însă, ne amintim mereu, nu doar la 15 ianuarie și la 15 iunie, îi citim versurile, le înțelegem parcă tot mai bine pe măsură ce ne pătrundem de frumusețea, armonia și muzicalitatea lor. Poezia, proza, publicistica lui Eminescu ne oferă răspunsuri la numeroasele întrebări și frământări pe care ni le prilejuiește viața, dar înainte de toate Eminescu ne învață ce este dragostea de țară și de neam. Iar această lecție a marelui nostru poet nu trebuie s-o uităm niciodată.

Cum atât de inspirat a scris criticul și istoricul literar George Călinescu, Eminescu este „(…) cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale’”.

Ioan Sebastian Bara

Reclame
Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Deva de altădată, o privire inedită

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat la începutul lunii ianuarie 2019 un eveniment editorial deosebit: lansarea volumului intitulat „Alfabetul reclamelor în presa deveană. Viața din spatele reclamelor. Negustori și meseriași”, al cărui autor este jurnalistul și scriitorul Marian Boboc.  Volumul a apărut cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Hunedoara.

Autor a șase volume de versuri, autor și coautor a peste 30 de volume-document despre Valea Jiului, sub toate aspectele ei, Marian Boboc s-a aplecat, în acest volum, asupra vieții economice, sociale și culturale din orașul Deva reflectată în reclamele comerciale. Rod al unei impresionante și migăloase munci de documentare, în primul rând a colecțiilor de periodice aflate la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca și la Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale, volumul însumează un număr de 919 reclame fotocopiate și reproduse. Reclamele, poveștile aflate în spatele lor, informațiile ample despre entitățile economice din Deva interbelică, viața comercială a Devei, date despre câteva școli de comerț, târgurile, expozițiile, corespondențele comerciale, aspecte din viața culturală a Devei și foarte multe alte subiecte fac din acest impresionant volum o lectură captivantă care ne duce înapoi în timp și cunoaștem un oraș în plină efervescență comercială și economică. Se remarcă amplele materiale dedicate Corporațiunii industriale din Deva la cei 40 de ani, Școlii de Arte și Meserii „I. Panaitescu”, Școlii practice de învățământ și comerț „Vulcu I. Ioan”, constituirii Uniunii Sfaturilor Negustorești din județul Hunedoara, pentru a le aminti doar pe cele mai consistente.

Cu vocație de autentic jurnalist, Marian Boboc a studiat mii de pagini de ziare și a reușit ca, dincolo de reclamele publicate, să facă aprecieri și comentarii pertinente despre informațiile publicate, să recreeze tabloul Devei interbelice, să reînvie trecutul acestui oraș pe care, astfel, îl vom cunoaște mai bine.

Așa cum atât de plastic remarcă jurnalistul Lucian Morogan în prefața cărții, „fiecare pagină din această carte singulară în peisajul editorial devean devine un resort al unui mecanism imaginar de călătorie în timp, într-un fascinant spațiu temporal din lumea comercianților și meseriașilor.”

Atunci când răsfoim această carte, prin fața ochilor ni se perindă viața orașului Deva de acum 80-90 de ani, în spatele fiecărei reclame vedem parcă activitatea comercială intensă, facem cunoștință cu meșteșugari, cu antreprenori, cu firme care au reprezentat motorul economic al orașului. Asupra acestui lucru, de altfel, suntem avertizați încă din titlul cărții.

La orice pagină am deschide cartea, suntem prinși imediat de atmosfera pe care autorul a reușit s-o creeze nu numai prin simpla înșiruire a reclamelor ci și prin numeroasele texte din care aflăm atât de multe lucruri despre comerțul devean, despre meseriași, despre activitatea corporațiilor, despre personalitățile din viața economico-socială a Devei. Toate acestea, Marian Boboc le-a realizat răsfoind fiecare din cele peste 15 ziare ce au apărut la Deva în perioada interbelică.

Demn de remarcat este faptul că volumul nu este o simplă înșiruire de reclame, ci Marian Boboc, cu talentul său jurnalistic, știe să descifreze toate resorturile, tot angrenajul economic, comercial pe care îl înglobează reclamele din acea epocă.

Volumul lui Marian Boboc se constituie într-o veritabilă provocare pentru jurnaliști, istorici, cercetători, intelectuali în general, de a realiza astfel de lucrări de istorie locală pentru ca nimic din trecutul comunităților locale hunedorene să nu fie cuprins de uitare.

La final, autorul a oferit autografe publicului prezent.

Ioan Sebastian Bara

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Revista „Miorița”, număr dedicat Marii Uniri

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara și cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 20 decembrie 2018, un eveniment cultural cu o profundă semnificație patriotică: a fost lansat numărul 24 al revistei de etnografie și folclor Miorița. Evenimentul, dedicat Centenarului Marii Uniri, a adus în atenția publicului una dintre cele mai apreciate reviste consacrate cercetării și promovării spiritualității populare românești din județul Hunedoara.

De aproape trei decenii, din 1994, revista Miorița a devenit o emblemă, o carte de vizită a etnografiei și folclorului hunedorean, grație unor nume de prestigiu care au trudit zi de zi ca să aducă la lumină comori ale spiritualității rurale hunedorene. Oricine ar dori să studieze folclorul românesc, etnografia românească, nu va putea ocoli revista hunedoreană Miorița și acest lucru se datorează în primul rând unor personalități ca: Ioachim Lazăr, Ioan Sicoe, Nicu Jianu, Victor Şuiaga, Rusalin Işfănoni, Lucia Apolzan, Ioan Lascu, Adrian Mitiş, Constandin Clemente, Tiberiu Svoboda, Gligor Haşa, Mircea Lac, Dorina Ungureanu, Viorel Vânătoru etc. Unii dintre aceștia au părăsit această lume, le aducem un pios gând de recunoștință.

Fiind un număr special, între paginile revistei se găsesc numeroase articole legate de marele eveniment istoric pe care l-am serbat la 1 Decembrie, articole care pun în lumină faptul că Marea Unire a fost așteptată și întâmpinată de toată suflarea satului hunedorean. Nu lipsesc, cum este și firesc, studiile și articolele de etnografie, scrise cu profesionalismul care a făcut ca revista Miorița să fie una dintre cele mai apreciate publicații de profil din România. Subliniez aici rolul deosebit de important al celui care a însuflețit această revistă, profesorul Marcel Lapteș.

Numărul lansat acum conține articole grupate sub genericele: „Cultura, arta și identitatea la români” și „De neamul românilor”. Sub aceste generice sunt cuprinse articole ce abordează o paletă extrem de diversă de teme: de la balada „Miorița”, la călușerii de la Baru; de la folclorul din Ținutul Orăștiei la eroii locali în credințele tradiționale; de la o „cronică” din Ținutul Pădurenilor despre Marea Unire la informații inedite despre Samuilă Mârza, fotograful Unirii. Articolele sunt semnate de istorici, etnografi, specialiști ca Ion Mărginean, Viorel Vânătoru, Mircea Lac, Marcel Lapteș, Ioachim Lazăr, Rusalin Ișfănoni etc.

Revista Miorița impresionează prin calitatea excepțională a articolelor, prin profesionalismul cu totul remarcabil al autorilor, un profesionalism ce își are sorgintea în dragostea profundă a acestora față de bogatul nostru patrimoniu etnografic, față de comorile inestimabile care se găsesc în vetrele satelor hunedorene din toate zonele folclorice din județ, de pe Valea Mureșului în Ținutul Pădurenilor, din Țara Moților în satele momârlanilor. Simpla răsfoire a revistei Miorița ne arată bogăția și varietatea cu totul aparte a etnosului hunedorean, iar acest lucru este un motiv de mândrie și de bucurie.

Numărul pe care l-am lansat acum a fost elaborat în semn de prețuire și recunoștință în primul rând față de hunedorenii care au contribuit la realizarea idealului național românesc. Suntem mândri că județul Hunedoara are în patrimoniul său editorial o publicație de o atât de înaltă ținută, o publicație cu care ne mândrim și care face parte, pe drept cuvânt, din tezaurul spiritual hunedorean.

De asemenea, manifestarea noastră a găzduit și o expoziție de fotografii aduse de către domnul Nicu Jianu dintr-un tunel al unei foste căi ferate miniere, o cale ferată dată în  funcțiune în anul 1900 și care timp de aproape 70 de ani a fost singura legătură a Ținutului Pădurenilor cu lumea. Prin acest tunel, care are lungimea de 744 metri, în zorii zilei de 1 decembrie 1918 a trecut un tren, tras de o locomotivă cu aburi, care ducea cei doi delegați, precum și o  mulțime de pădureni la Marea Adunare din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia.

Ioan Sebastian Bara

 

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Alături de prieteni dragi: românii din Ungaria

În preajma sărbătorii Crăciunului, sărbătoarea bucuriei și a generozității, gândurile noastre s-au îndreptat din nou spre bunii noștri prieteni de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din orașul Gyula. De ani buni, Consiliul Județean Hunedoara întreține excelente relații cu reprezentanții comunității românești din Ungaria, iar Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, la rândul ei, are solide legături cu Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” din Gyula.

În ziua de 12 decembrie, o importantă delegație din județul Hunedoara, avându-l în frunte pe vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Daniel Costel Andronache, a plecat spre Gyula cu un dar special de Crăciun: un număr de 4887 de cărți în limba română pentru profesorii și elevii Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula. Din delegație au făcut parte managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, Ioan Sebastian Bara, și consilierii județeni Lenuța Armean și Petru Hodor, biblioteca fiind cea care a adunat cărțile – de literatură română, de istorie, de artă, cărți pentru copii -, multe dintre ele reprezentând donații ale locuitorilor din Deva pentru comunitatea din Gyula. Am dăruit aceste cărți ca tinerii de dincolo de graniță să se familiarizeze și mai bine cu limba noastră românească, „dulce ca un fagure de miere”.

În fața Liceului românesc din Gyula ne-a întâmpinat, în primul rând, bustul lui Nicolae Bălcescu, străjuit de o jerbă cu tricolorul românesc, semn al prețuirii acestui mare istoric și patriot român.

Primirea de care am avut parte, din primele momente, a fost plină de căldură, asemenea revederii cu niște prieteni foarte buni.

Directoarea Liceului „Nicolae Bălcescu”, Dr. Maria Gurzău Czeglédi, ne-a prezentat istoricul acestui așezământ de învățătură românească, vechi de 70 de ani, ne-a condus prin sălile de clasă în care în momentul de față învață un număr de 436 de elevi, ne-a prezentat internatul, biblioteca, sala de festivități.

Încă de la început, din toamna anului 1949, când a fost înființată, la această şcoală au sosit tineri români din satele limitrofe graniţei maghiaro – române: Aletea, Apateu, Bătania, Bedeu, Cenadul Unguresc, Chitighaz, Leta Mare, Micherechi, Otlaca – Pustă, Peterd, Pocei, Săcal. Comunităţile din care se trăgeau elevii liceului își păstraseră limba (graiul crişean-mureşean şi cel bihorean), religia ortodoxă şi greco-catolică, obiceiurile şi tradiţiile moştenite secole de-a rândul de la biserică, familie şi şcoală.

Până în anul 1960, la Liceul „Nicolae Bălcescu” s-a predat numai în limba română, dar apoi, dat fiind că examenele de admitere în învăţământul universitar se dădeau în limba maghiară, s-a trecut la predarea bilingvă, mai exact limba de predare a disciplinelor reale devenind limba maghiară, în limba maternă fiind predaţi numai termenii de specialitate ai disciplinei respective.

În cei 70 de ani de activitate, Liceul „Nicolae Bălcescu” a educat şi a instruit, a pus bazele cunoştinţelor de cultură românească ale intelectualităţii de naţionalitate română din Ungaria de azi.

Momentul predării cărților a fost unul deosebit de emoționant, profesorii prezenți având cuvinte de mulțumire pentru această importantă donație.

În cinstea noastră, a fost prezentat, în continuare, un foarte apreciat program artistic susținut, în prima parte, de elevii liceului: au fost momente care au stat sub semnul apropierii Crăciunului, frumoasele colinde românești cântate de corul liceului ne-au transpus în atmosfera de sărbătoare. Dansurile populare românești, specifice zonei, au fost executate cu o măiestrie de profesioniști de către formația de dansuri populare a liceului.

Noi, hunedorenii, ne-am alăturat spectacolului prin minunatele colinde românești cântate de Elena Evsei Ruiu și Lavinia Zselnyan, acompaniate de taragotistul Adrian Lucaci și acordeonistul Ovidiu Pintilei. Au fost clipe emoționante, în care toți ne-am simțit ca într-o mare familie.

Spectacolul a fost precedat de alocuțiuni rostite de directoarea Liceului, Dr. Maria Gurzău Czeglédi; vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Daniel Costel Andronache; Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, precum și de doi oaspeți importanți care au onorat cu prezența lor vizita noastră la Gyula: Florin Vasiloni, consulul general al României la Gyula, și Tiberiu Iuhas, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Acest lucru ne-a onorat în mod deosebit. Vicepreședinte Consiliului Județean Hunedoara, Daniel Costel Andronache, a exprimat bucuria întregii delegații hunedorene pentru prezența în mijlocul românilor din Gyula și a transmis un salut plin de căldură colectivului de elevi și profesori ai Liceului „Nicolae Bălcescu”, spunând că vor fi întotdeauna bineveniți în județul Hunedoara. Toți vorbitorii au subliniat, în discursurile ținute, importanța legăturilor dintre comunitățile noastre, dorința românilor din Ungaria de a-și conserva tradițiile strămoșești, necesitatea permanentizării relațiilor dintre județul Hunedoara și comunitatea românească din Gyula.

Înaintea plecării din Gyula, delegația hunedoreană a avut onoarea de a fi primită de către primarul Görgényi Ernő și viceprimarul orașului Gyula, Kònya István, care au avut discuții deosebit de consistente cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Daniel Costel Andronache. Cei trei reprezentanți ai autorității locale din Gyula și județul Hunedoara au stabilit ca de acum înainte aceste întâlniri să fie cât mai dese, să aibă continuitate, să fie întâlniri care să se soldeze cu rezultate concrete, în beneficiul comunității românești din Gyula. Proiectele culturale vor ocupa un loc important, dat fiind că prin acest gen de proiecte se pot promova mai bine și mai eficient limba, cultura și civilizația românească. Deși perfect integrați în viața social-politică și culturală a Ungariei, românii din Gyula și împrejurimi nu-și uită rădăcinile, țin la tradițiile lor și vor să le transmită și urmașilor. Felul în care tinerii români de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Gyula păstrează aceste tradiții, păstrează limba, ne dau convingerea că filonul românesc nu va dispărea din sufletele lor.

Biblioteca noastră și-a făcut o datorie de onoare oferind cărți comunității românești din Gyula, pentru ca flacăra vie a limbii și culturii române să nu se stingă.

Ioan Sebastian Bara

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Un nou roman polițist lansat la Deva

Lansările de carte, întâlnirile cu scriitorii sunt activități pe care le prețuim foarte mult pentru că ele sunt porți deschise către lectură, către descoperirea de autori și de cărți care sunt „o plăcută zăbavă”, cum spunea cronicarul.

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 13 decembrie 2018, la Sala de Lectură a instituției, o întâlnire cu autoarea Eugenia Crainic, care și-a lansat și la Deva romanul „Studenta criminală”, apărut la Editura MIRADOR  din Arad.

Eugenia Crainic este purtător de cuvânt la Instituția Prefectului Județului Arad, este absolventă a facultăților de Drept și Litere și a practicat meseria de ziarist din 1993 până în 2008. Este pasionată de literatură, de lectură, este autoarea unui blog apreciat, autoare de texte pentru revista online „Catchy”, autoare de povestiri scurte polițiste și mystery&thriller. A fost premiată la Festivalul Național de Literatură mystery&thriller – Râșnov 2012 – cu povestirea scurtă „Moarte în lupanarul străjerilor”. De asemenea, scrie recenzii în revistele literare „Monitorul cultural” și „Arca”, dar și pe blogul personal, înființează și dezvoltă pagina de facebook „Limba română pentru afectații de limbajul feisbuc” (pentru peste 11.000 de membri), unde explică, pe înțelesul tuturor, diverse probleme ivite în folosirea limbii române.

Recent, Eugenia Crainic a debutat în marea literatură, cu romanul polițist „Studenta criminală”, inspirat dintr-un fapt real, o crimă care s-a întâmplat în realitate. Este un roman de ficțiune, realizat după toate regulile literaturii polițiste, ceea ce face lectura foarte captivantă. Toate acestea au generat aprecieri din partea criticii literare românești.

Ne bucurăm ori de câte ori avem ocazia să lansăm o nouă carte, ori de câte ori avem prilejul de a ne întâlni cu autori care bat la porțile afirmării. Doamna Eugenia Crainic are drumul deschis spre această afirmare, dată fiind valoarea deosebită a acestui roman scris cu talent, cu o bună tehnică de dirijare a acțiunii care este vie, ține cititorul cu sufletul la gură și îi stârnește curiozitatea de a afla deznodământul. Fiecare pagină reușește să creeze un crescendo al tensiunii, personajele nu au nimic artificial, se mișcă și dialoghează firesc, sunt foarte bine surprinse în întreaga țesătură epică a romanului care, de altfel, se inspiră dintr-un caz real. Este evident că Eugenia Crainic stăpânește foarte bine arta scrisului, cunoaște perfect meandrele sufletului omenesc și, astfel, pune în fața cititorului personaje veridice.

Așa cum aflăm din opinia scriitorului Radu Țuculescu, de pe coperta a IV-a a cărții, autoarea „se dovedește a fi o bună cunoscătoare a sufletului omenesc. Are portrete excelent creionate, discrete analize psihologice și situații pline de suspans, așa cum cere acest gen literar. Dialogurile sunt dinamice, iar numeroasele întâmplări creează un puzzle exploziv, multicolor, dar și atins de mister. (…) Este, de asemenea, atentă la detalii, peste care nu trece cu nepăsare, iar ritmul rămâne constant antrenant, nu lasă loc de lungi respirații”.

Romanul Eugeniei Crainic se citește cu plăcere, cu interes, cititorul este purtat prin labirintul unor întâmplări pline de mister a cărui dezlegare autoarea o face cu inteligență și perfectă stăpânire a firului acțiunii. Putem să afirmăm cu deplină încredere că romanul „Studenta criminală” își găsește locul alături de romanele polițiste românești de mare succes semnate Rodica Ojog-Brașoveanu, George Arion, Nicolae Mărgeanu sau Horia Tecuceanu.

La finalul evenimentului, Eugenia Grainic a oferit autografe pe volumul lansat la Deva.

Ioan Sebastian Bara

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Romanul unor liceeni

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 10 decembrie 2018 un eveniment cultural deosebit: lansarea volumului intitulat Tăieri în alb, avându-l ca autor pe scriitorul și cunoscutul dascăl de limba și literatura română Mihai Petre. Doctor în filologie din anul 1983, profesorul Mihai Petre a scris numeroase studii și cărți de specialitate dedicate toponimiei românești și hunedorene, studii de lingvistică generală și aplicată publicate în reviste de profil și foarte apreciate de către specialiști.

Profesorul Mihai Petre a pregătit generații întregi de elevi cărora le-a format gustul pentru lectură, pentru literatura de bună calitate, iar elevii lui i-au păstrat o frumoasă amintire.Dincolo de scrierile de specialitate, Mihai Petre este și autorul unui interesant volum de interviuri cu dascăli hunedoreni de ieri și de azi, Interviuri hunedorene, precum și al volumelor Cretă color, inspirat din viața și atmosfera școlii românești, și Corvin Caffé – pseudoroman cu un oltean de … Hunedoara, despre viața de ieri și de azi a Hunedoarei, precum și savuroase texte despre oameni și întâmplări din Oltenia.Volumul Tăieri în alb este inspirat de revederea, după 30 de ani, cu absolvenții Liceului Sanitar din Hunedoara, liceu unde profesorul Mihai Petre a predat limba și literatura română. Este o carte plină de afecțiune și prețuire față de foștii lui elevi, o carte în care dragostea față de profesiunea de dascăl răzbate frecvent. Construit ca un colaj de evocări scrise de cinci absolvente, cartea Tăieri în alb este un dar de suflet pe care dascălul Mihai Petre îl face elevilor săi cărora le-a sădit în inimi dragostea pentru limba și literatura română, cărora le cerea să gândească și să citească, nu să memoreze. Cartea este o oglindă a vieții de licean, cu bucuriile și micile necazuri, cu vacanțele și iubirile din adolescență, ea pune în lumină puternica legătură, miile de fire nevăzute care s-au țesut între dascălul Mihai Petre și elevii săi. Iar acești elevi îi poartă un nemărginit respect pentru felul în care i-a făcut să îndrăgească limba și literatura română, pentru că i-a învățat să gândească, i-a învățat să „comenteze” cu propriile cuvinte o operă literară. Și din această carte se desprinde un adevăr pe care l-am mai observat la cărțile acestui autor: anume că Mihai Petre este un adevărat dascăl, un adevărat mentor, un profesor așa cum ar trebui să fie toți profesorii. Este dedicat profesiei și dedicat, în același timp, elevilor săi.

Întregul volum este o pledoarie pentru practicarea profesiunii de dascăl cu pasiune, cu pricepere, cu dragoste față de elevi. Este o carte scrisă de un dascăl despre elevii săi cărora le-a marcat adolescența, elevi care, odată ajunși oameni în toată firea, cu profesii diferite, îi poartă un respect deosebit și o caldă amintire dascălului lor, Mihai Petre.

Cartea va fi o adevărată bucurie pentru orice cititor, dar mai ales pentru absolvenții Liceului Sanitar din Hunedoara unde profesorul Mihai Petre a modelat atâtea promoții de elevi.

La final, îndrăgitul dascăl a oferit autografe publicului prezent.

Ioan Sebastian Bara

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu

Un mare actor, Radu Beligan

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 6 decembrie 2018 un eveniment cultural desfășurat sub genericul „Maestrul teatrului românesc, Radu Beligan”. Activitatea culturală pe care am organizat-o și-a propus să facă cunoscută personalitatea unuia dintre cei mai mari actori ai scenei românești. Dacă ar fi trăit, maestrul Radu Beligan ar fi împlinit, în anul Marelui Centenar, o sută de ani. Istoria teatrului românesc, de la spectacolele Domniței Ralu la montările moderne de astăzi, nu poate fi concepută fără paginile numeroase dedicate marelui actor Radu Beligan.

Unul dintre cei mai prestigioși actori români din toate timpurile, Radu Beligan a strălucit pe scenele de teatru, întruchipând personaje memorabile din dramaturgia românească și universală. De neuitat rămân eroii lui Caragiale și Eugen Ionescu cărora Radu Beligan le-a dat viață încă din primii ani ai carierei sale teatrale. Personajele create de marii noștri dramaturgi – Mihail Sebastian, Aurel Baranga, Tudor Mușatescu, Alexandru Kirițescu, George Ciprian – au găsit magistrale interpretări în creația lui Radu Beligan. De asemenea, eroii lui Shakespeare, Goldoni, G. B. Shaw, Cehov, Dürrenmatt, Jean Anouilh, Maxim Gorki etc. au reprezentat creații de neuitat în interpretarea lui Radu Beligan.

Rolurile și le-a construit cu inteligență, cu o remarcabilă pricepere de a pune în valoare toate subtilitățile textului dramatic, astfel încât mesajul să fie cât mai bine receptat de spectatori. Radu Beligan a știut ca nimeni altul să genereze o impecabilă relație între textul piesei, creația actorului și mesajul transmis publicului. Iar publicul a știut întotdeauna să-l răsplătească cu admirație, respect și prețuire.

Actor de teatru, de film, regizor, memorialist, director al Teatrului Național București, profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, președinte de onoare pe viață al Institutului Internațional de Teatru, Radu Beligan a fost o personalitate de mare valoare a culturii românești pe care a promovat-o în permanență atât în țară, cât și dincolo de hotarele ei. A fost distins cu numeroase premii, decorații, trofee, ca o recunoaștere expresă a valorii sale ca om de cultură.

Prezentarea a încercat să ne aducă mai aproape această mare personalitate a culturii românești, cariera prestigioasă începută din fragedă tinerețe, munca și efortul cu care Radu Beligan și-a construit o carieră de mare prestigiu național și internațional, pentru că singur talentul nu e suficient dacă nu este dublat de o muncă neîntreruptă de cizelare a fiecărui rol.

Am sperat, și de această dată, ca de la această prezentare tinerii să plece mai bogați spiritual și mânați de dorința de a căuta interpretările devenite legendare ale lui Radu Beligan, ca să înțeleagă de ce a fost atât de îndrăgit.

La finalul prezentării, publicului i-au fost adresate întrebări din viața și creația artistică a lui Radu Beligan, cei care au răspuns corect au fost răsplătiți cu premii constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.

Ioan Sebastian Bara

Publicat în Stiri | Lasă un comentariu