O carte despre suferință

Iubitorii de lectură din Deva au avut din nou prilejul de a lua parte, în eleganta ambianță a Salle d’Or din incinta Deva Mall, la un nou eveniment cultural organizat de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva. A fost lansat volumul intitulat Suferințe ascunse, vieți irosite de Voicu Lăzăruț, volum apărut recent sub egida Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Autorul este absolvent al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Matematică, și pe lângă activitatea profesională din domeniul sistemelor informatice, a desfășurat o bogată activitate de cronicar sportiv, înainte de 1990, la ziarul județean „Drumul socialismului”. Pasionat de literatură, de lectură, a început să scrie proză și, până acum, este autorul volumelor: Generații cu frică, Clepsidra fricii, Mama mea, „gladiatoarea”, Caleidoscopul de pe Terasă, Viața după dosar, În umbra fricii.

De data aceasta, Voicu Lăzăruț părăsește tonul confesiv, autobiografic, nu ne mai prezintă întâmplări captivante cu eroi din zona Luncanilor, nu ne mai povestește despre mama domniei sale, ci se apleacă asupra unui subiect dureros, dramatic și încă insuficient cunoscut: suferințele deținuților politici. După o temeinică documentare la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj, după nenumărate discuții cu cei care au suferit regimul concentraționar din România anilor ’50, Voicu Lăzăruț adună între copertele acestei cărți pagini de un dramatism cutremurător și ne prezintă destinele unor oameni a căror singură vină a fost aceea că nu au vrut să-și vândă sufletele, oameni pe care i-a cunoscut personal și cu care a stat de vorbă: Dumitru Cristea, Ștefan Bălan, Ovidiu Hagea (fost primar țărănist al Devei după 1990), Mircea Mureșan, Ioan Iuga etc. Este prezentat și destinul scriitorului I. D. Sîrbu, iar volumul se încheie cu un emoționant portret al lui Avram Iancu, eroul pentru care Voicu Lăzăruț nutrește un veritabil cult.

Nimic nu trebuie uitat, generațiile de astăzi trebuie să cunoască dramele de nedescris prin care au trecut mii de semeni de-ai noștri.Din primele rânduri ale cărții, autorul trasează linia călăuzitoare a întregului volum: „Trebuie să reabilităm memoria și viața de erou a tuturor deținuților politici.” Scrisă cu respect față de adevăr, scrisă cu dorința de a lăsa celor ce vor veni după noi aceste mărturii cutremurătoare, cartea lui Voicu Lăzăruț își găsește un binemeritat loc în rândul numeroaselor lucrări – confesiuni, memorii, jurnale sau romane – care s-au aplecat asupra înfiorătorului univers concentraționar care a existat în România anilor ’50 ai secolului trecut. Este un segment de istorie care trebuie știută, este un capitol dureros din viața acestui popor, fiecare om care a suferit merită respectul și prețuirea noastră.

Volumul este interesant prin minuțiozitatea documentării, prin acuratețea cu care sunt prezentate date și fapte despre cumplitele suferințe ale unor semeni de-ai noștri.

La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite publicului de către Voicu Lăzăruț.

Ioan Sebastian Bara

O dublă lansare de carte

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat în ziua de 14 mai 2015, la Salle d’Or din incinta Deva Mall, o dublă lansare de carte: volumele „Caleidoscopul de pe terasă” și „Viața după dosar”, semnate Voicu Lăzăruț.

Cei prezenți la lansare au avut dovada faptului că matematica și literatura fac casă bună: domnul Voicu Lăzăruț, absolvent al Universității de Vest din Timișoara, cu o bogată activitate de gazetar sportiv, înainte de 1990, la ziarul județean „Drumul socialismului”, este de profesie matematician, profesor de matematică, informatician. El se dovedește a fi și un prozator de forță.

Primul volum al autorului publicat în anul 2009, intitulat „Generații cu frică”, a apărut la Editura Gligor Hașa din Deva, cu girul cunoscutului dascăl și scriitor hunedorean. Cu puternice accente autobiografice legate de familia sa (cu ramuri în comuna Boșorod și în Țara Moților), de propria biografie, volumul s-a remarcat printr-un realism accentuat, printr-o mare capacitate de analiză și de relevare a detaliului semnificativ.

Următoarele două volume – „Clepsidra fricii” și „Mama mea, «gladiatorul»” – au mers pe aceeași linie confesivă și au adus perspective noi, din perioada studenției, din anii ce au urmat momentului decembrie 1989, fiind surprinse cu minuțiozitate stări și personaje cu care autorul a interferat. Un loc aparte este ocupat de mama autorului, căreia îi este dedicat un volum întreg. De asemenea, sunt realizate portrete ale unor oameni politici, oameni de cultură, sunt analizate cu ochi critic evoluțiile politice din România ultimilor 25 de ani.

Intelectual adevărat, Voicu Lăzăruț își pune întrebări, este frământat de realitățile pe care le percepe acut, caută soluții, suferă pentru tot ceea ce ne îngreunează existența.

Meditații legate de viață, de societatea în care trăim, de relațiile de familie și multe alte teme constituie adevărate laitmotive ale celor două volume lansate: „Caleidoscopul de pe terasă” și „Viața după dosar”.

Cititorii vor avea plăcerea și surpriza de a descoperi, pe lângă un prozator tenace, un analist și un fin observator al unor realități care nu ne sunt străine.

Volumele care s-au lansat cuprind texte legate de importante personalități culturale care au reținut atenția autorului: Ernest Hemingway, Ioan Slavici, Herta Müller etc. Realitățile post-decembriste și-au găsit o amplă reflectare în aceste volume, în mod deosebit în cel de-al doilea, intitulat semnificativ „Viața după dosar”, autorul mărturisindu-și preocuparea de a-și studia dosarul de la CNSAS.

La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite publicului de către Voicu Lăzăruț.

Ioan Sebastian Bara