Romanul unei vieți

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva și-a invitat iubitorii de literatură, în ziua de 10 mai 2013, la un eveniment cultural ce a avut loc în agreabila ambianţă a Salle d’Or din incinta Deva Mall. Aici a fost lansat volumul de proză intitulat În căutarea dorului pierdut semnat Cantus Leonică, pseudonimul literar al colonelului în rezervă Nicolae Stancu, volum apărut la Editura Călăuza v.b. din Deva. A fost o întâlnire agreabilă cu un scriitor de o factură mai deosebită, un militar de profesie, dar pentru care scrisul a devenit o a doua vocație, o vocație din care a rezultat romanul pe care ni l-a prezentat.

Autorul cărții s-a născut la 4 mai 1931 în localitatea Greci, județul Mehedinți. A absolvit prestigiosul Liceu „Traian” din Turnu-Severin după care a îmbrăcat uniforma militară ca elev al Școlii Militare „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. De atunci încolo, întreaga viață și-a dedicat-o activității depuse sub steagul patriei, activitate pe care a încheiat-o ca șef de stat-major al municipiilor Tulcea și Deva.

Volumul În căutarea dorului pierdut este caracterizat de însuși autorul său ca făcând parte din „literatura memorialistică modernă, având un caracter autobiografic, dar și un profund caracter cazon”, cu personaje ce provin din toate mediile sociale, dar cu precădere din lumea cazonă a României.

În cuvântul autorului către cititor se găsește motivația scrierii acestui amplu roman:

Am alcătuit această lucrare cu caracter profund cazon, cum nu a mai fost alta la fel; (…) dorind să înfățișez semenilor mei cititori, eroii acestei lucrări, așa cum au fost creați de natură, firea fiecăruia excluzând orice abatere care ar macula adevărul absolut.”

Un alt considerent pentru care dl colonel Stancu a dorit să scrie această carte este faptul că:

„armata a fost văduvită de o literatură cazonă autentică și pot spune cu mâna pe inimă că această lucrare este o frescă și singurul portret real al armatei, zugrăvit după natura faptelor autentice, iar eu, autorul, am devenit nu numai un personaj literar al acestei lucrări, ci am fost și un bun observator, cu o viziune obiectivă și un bun judecător al tuturor personajelor veacului meu.”

Cartea care a fost lansată este o cronică extrem de realistă a vieții militare, cu personaje bine creionate, cu întâmplări și evenimente scrise cu un acut simț al detaliului. Așa cum însuși autorul mărturisește, „cartea nu este lipsită de lirism, romantism, idile care toate la un loc prezintă un roman de dragoste”. Autorul analizează și observă cu un ochi atent tot ce îl înconjoară, zugrăvește personaje care se autodefinesc prin limbaj și comportament. Romanul se citește cu plăcere, este o lectură atractivă, care aruncă o lumină extrem de clară asupra unui mediu social mai puțin investigat în literatură: mediul militar.

Cititorii vor putea descoperi, de asemenea, nenumărate teme care invită la reflecție, în fiecare pagină existând motive de interogație și de analiză. Ceea ce este foarte important, vor putea descoperi un prozator cu talent și o forță epică ce îl situează între mânuitorii de condei înzestrați cu har.

Ioan Sebastian Bara

Ioan Barb, lansarea primului volum de proză

Seria lansărilor de carte din acest an a continuat cu noul volum al scriitorului Ioan Barb. După câteva volume de poezie bine primite de public și de criticii literari, Ioan Barb s-a prezentat în fața cititorilor în ipostaza de prozator, autor al volumului Orașul scufundat. Ca de fiecare dată,  Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat lansarea cărții, evenimentul având loc la  Deva Mall, etajul patru, în ambianța plăcută și caldă oferită de Salle d’Or.

Ioan Barb este absolvent al Facultății de Drept a Universităţii București, licențiat în Științe juridice, cu un masterat în Administrație publică și protecția drepturilor minorilor la Universitatea „Iosif Constantin Drăgan” din Lugoj, în anul 2005.

Debutul literar al lui Ioan Barb a avut loc în anul 1979, odată cu publicarea unor versuri în antologia Sub arcuri de lumini a Cenaclului „Radu Stanca” din Călan. A desfăşurat activitate gazetărească în perioada 1997-2003. Primul volum de versuri, cu titlul Tăcerea ca o flacără, i-a apărut în anul 1998 la Editura Călăuza v.b. din Deva. În anul 2010 a realizat un proiect cultural curajos și de mare impact: a fondat la Călan revista de cultură și literatură Algoritm Literar și în acelaşi an a publicat volumele de versuri Picătura de infinit și Sub via ființei plâng strugurii, volume apărute la Sibiu, bine receptate atât de critica de specialitate, cât şi de publicul larg, iubitor de poezie de bună calitate.

A colaborat cu versuri la reviste literare din ţară şi din judeţul Hunedoara: Argeș, TransilvaniaConvorbiri literarePoeziaFeed Back, Cenaclul de la Păltiniș, Opinii culturale, Fereastra, Literaria, Cuib Literar, Ardealul literar și artistic, Semne, Actualitatea literară, Oglinda literară, Nova Provincia Corvina etc.

După ce și-a manifestat talentul literar în volume de versuri dintre care unele am avut bucuria să le lansăm tot noi, Ioan Barb ne convinge, prin acest volum, Orașul scufundat, că disponibilitatea lui pentru proză nu este cu nimic mai prejos față de vocația poetică. Într-adevăr, inspirate dintr-o realitate pe care o cunoaște perfect și o filtrează prin propriile judecăți, cele unsprezece povestiri din acest volum sunt tot atâtea radiografii ale unor situații de viață analizate în profunzime.

Legat sufletește de locurile pe care le descrie – Călanul, localitățile de pe Valea Streiului – Ioan Barb „scrie istoria unor oameni dintr-un spațiu geografic de care e îndrăgostit și căruia îi legiferează intrarea în literatură”, cum atât de bine remarcă scriitorul Silviu Guga. Cititorii vor descoperi în cele unsprezece povestiri ipostaze ale realității privite de Ioan Barb din multiple unghiuri astfel că în final se recompune imaginea nealterată a lumii românești pe care o cunoaște foarte bine, o prezintă așa cum este și lasă libertate cititorului de a trage singur concluzii. Cei care vor citi această carte vor avea bucuria și surpriza de a descoperi în fiecare povestire o lume în miniatură, o lume descrisă de un prozator de mare forță epică, care știe să meargă direct la esența lucrurilor povestite.

Am fost foarte bucuroși că, din nou, am avut prilejul de a aşeza pe rafturile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva un nou volum, o lucrare valoroasă, scrisă cu nerv și talent scriitoricesc. Ioan Barb este dăruit cu harul evocării epice, dispune de un registru narativ deosebit de expresiv și, așa cum remarcă același Silviu Guga, „e un prozator remarcabil ce are capacitatea de a înțelege lumea în care trăiește și de a istorisi fapte și relații dintre oameni”.

Cu prilejul acestei lansări de carte, poetul Ioan Barb s-a întâlnit cu iubitorii de literatură, a purtat un dialog cu aceștia și a oferit autografe pe recentul său volum.

Ioan Sebastian Bara

Dumitru Hurubă la o nouă întâlnire cu cititorii

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat în ziua de 7 februarie 2013, în incinta Deva Mall, etajul 4, Salle d’Or, o întâlnire cu prozatorul şi publicistul Dumitru Hurubă care, cu acest prilej, a lansat două noi volume de proză: Iago, sforărie de lux (Editura Eubeea din Timișoara) și Aranka-néni sau canapeaua cu scârț (Editura Limes din Florești, județul Cluj).

Scriitor afirmat de câteva bune decenii în lumea literară românească, bucurându-se de aprecierea unanimă a criticii și a cititorilor, Dumitru Hurubă este un nume de referință pentru cultura hunedoreană. Cu incontestabilul său talent de prozator, cu un simț acut al realităților politico-sociale din România, cu un umor care vine pe filiera marilor noștri umoriști, Dumitru Hurubă a reușit să alcătuiască o veritabilă cronică în proză a realităţilor post-decembriste, a complexului mecanism politico-social din România ultimelor două decenii. Fiecare roman pe care îl publică aduce o perspectivă nouă, un nou mod de a transpune în arta cuvântului tot ceea ce ne înconjoară. Romanele lui Dumitru Hurubă sunt inspirate din tumultul realității și sunt scrise cu un umor sănătos, tonic, cu ironie şi cu un deosebit simţ satiric.

Referindu-se la romanul Iago, sforărie de lux, Ilie Chelaru,  lectorul cărții din partea Editurii Eubeea, consideră că acesta „se poziționează la zona de contact dintre două lumi, regimul totalitar și democrația post-decembristă, la care le găsește, din păcate pentru noi, o mulțime de puncte comune”. Ca și în toate celelalte romane ale sale, și aici Dumitru Hurubă se inspiră din realitatea cotidiană atât de complicată, populată de personaje a căror psihologie o radiografiază cu precizie de laser. Umorist de mare finețe, cu un ochi care vede tot și înregistrează tot, cu o ureche care surprinde limbajul personajelor într-o manieră ce ne duce cu gândul la Caragiale și Teodor Mazilu, Dumitru Hurubă descrie situații, atitudini, stări, toate compunând în final o frescă vie, multicoloră a unei societăți în care trăim cu toții de peste două decenii.

Al doilea roman, Aranka-néni sau canapeaua cu scârț, aduce o puternică notă de pitoresc al limbajului, surprinde atitudini și gesturi tipice unui personaj feminin surprins în cele mai insolite ipostaze. Calitatea de mare umorist a lui Dumitru Hurubă atinge în acest roman cote ce reprezintă o reală provocare pentru orice prozator care se vrea continuator al marii proze umoristice românești.

De fiecare dată când am luat parte la o lansare de carte marca Dumitru Hurubă, am plecat mai bogați, mai împliniți spiritual. Am avut de fiecare dată în fața noastră un scriitor veșnic tânăr, în ciuda tâmplelor ninse, un scriitor și un om dornic să se întâlnească cu cititorii săi care îi iubesc opera, îi citesc cărțile, așteaptă cu nerăbdare o nouă apariție.

Cititorii care au avut bucuria de a asculta prezentarea celor două romane au descoperit faptul că Dumitru Hurubă îi poartă într-o lume căreia pare că îi pune o oglindă în față, o oglindă în care cititorul va vedea chipuri și măști ale unei societăți în care, pe lângă valori morale eterne, coexistă minciuna, viclenia, lipsa de caracter.

Ambele romane par a fi două tablouri în clar-obscur prin care Dumitru Hurubă ne invită la meditație asupra valorilor etice perene. Și aceste două noi romane, ca și întreaga proză a lui Dumitru Hurubă, ne prezintă același analist fin, lucid, riguros şi competent al lumii căreia noi toţi îi suntem martori de peste două decenii.

Ioan Sebastian BARA