Bibliotecile anului 2012

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se află deja la a treia ediție a decernării premiilor pentru cea mai bună bibliotecă publică din județ (bibliotecă municipală, orășenească și comunală). Cu trei ani în urmă am luat inițiativa de a antrena toate bibliotecile publice din județ într-o competiție care să le impulsioneze activitatea și să le dezvolte spiritul de inițiativă, dorința de a diversifica activitățile cu utilizatorii. Acum, după trei ani, constatăm cu satisfacție că inițiativa noastră a fost benefică, a generat un puternic spirit de emulație între toate categoriile de biblioteci a căror activitate s-a îmbunătățit sensibil atât cantitativ (mai multe activități, un număr mai mare de utilizatori înscriși și antrenați în activități etc.), cât și ca nivel calitativ al tuturor activităților.

Bibliotecile noastre au făcut eforturi notabile pentru a se moderniza, pentru a se racorda în permanență la exigențele tot mai variate și mai numeroase ale cititorilor. Biblioteca Județeană s-a aflat în permanență în legătură cu toate bibliotecile publice din județ, le-a fost alături și le-a stimulat toate inițiativele, performanţele şi proiectele.

Decernarea premiilor pentru cele mai bune biblioteci publice are doar valoare simbolică, este o recompensă morală pentru bibliotecile și bibliotecarii ce s-au remarcat în anul precedent în întreaga activitate, care au reușit să atragă în activitățile cultural-educative un număr cât mai mare de utilizatori de toate vârstele, care au valorificat cât mai bine sursele de informație de care dispune fiecare bibliotecă. Biblioteca Județeană a fost în permanentă legătură cu bibliotecile, cu colegii noştri bibliotecari, le-am fost tot timpul alături și ne-am străduit ca ei să găsească în noi un sprijin real și eficient. Trăim într-o perioadă  în care bibliotecile, cărțile în general, intră într-o competiţie puternică şi permanentă cu internetul, cu avantajele incontestabile ale calculatorului. Din această competiţie iese câştigătoare cartea, indiferent de format, şi cititorul, utilizatorul serviciilor noastre de bibliotecă.

Tocmai pentru a stimula bibliotecarii să se integreze cât mai rapid şi mai eficient în aceste noi coordonate ale activităţii bibliotecilor, am demarat acest proiect menit să stimuleze spiritul de competiţie dintre biblioteci și dorința de a-și îmbunătăți de la un an la altul activitatea.

Și pentru anul 2012, criteriile pe care le-am stabilit și le-am urmărit au fost cele propuse de noi încă de la prima ediție: calitatea activității fiecărui bibliotecar, aptitudinile de bun organizator și comunicator, grija faţă de bibliotecă, capacitatea bibliotecarilor de a atrage cât mai mulţi cititori, spiritul de iniţiativă în organizarea unor activităţi cât mai interesante și utile pentru locuitorii comunităţii locale în care funcționează biblioteca, gama cât mai diversificată de servicii oferite utilizatorilor bibliotecii.

A fost destul de dificil, și în acest an, să selectăm, dintre cele 65 de biblioteci publice din judeţ, primele cele mai bune biblioteci. Și în anul 2012, activitatea tuturor bibliotecilor a fost bogată, diversă şi bibliotecarii au răspuns întotdeauna cu promptitudine la solicitările cititorilor, s-au preocupat ca toate categoriile de utilizatori să beneficieze cât mai mult de serviciile de bibliotecă.

Ținând seamă de criteriile stabilite, de rezultatele activității fiecărei biblioteci publice hunedorene, am acordat diploma „Cea mai bună bibliotecă municipală” Bibliotecii Municipale „Gheorghe Pârvu” Brad, „Cea mai bună bibliotecă orăşenească” a fost desemnată Biblioteca Orășenească Petrila, iar „Cea mai bună bibliotecă comunală” a fost stabilită Biblioteca Comunală Beriu.

An de an, vom avea biblioteci fruntașe, iar selectarea acestora nu va fi un gest formal și nu vom oferi acest trofeu decât acelei biblioteci care îl merită cu adevărat.  Ne propunem ca această recunoaștere a meritelor profesionale ale bibliotecilor și bibliotecarilor să devină un stimulent pentru îmbunătățirea permanentă a activității acestora și ancorarea lor tot mai responsabilă în viața comunității pe care o servesc.  Fiecare activitate pe care o organizează bibliotecile noastre trebuie să pună în lumină rolul tot mai important pe care instituţia de cultură numită bibliotecă îl are de îndeplinit în localităţile noastre.

Ioan Sebastian Bara