Un ilustru slujitor al Euterpei

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva și-a format deja o tradiție din prezentarea și popularizarea contribuției marilor noastre figuri ale culturii, științei, politicii la afirmarea civilizației române în lume. Ne propunem ca la aceste manifestări să participe în special tineri, elevi de la școlile din Deva, care doresc să cunoască viața și creația marilor noastre figuri ale culturii și științei.

În data de 21 mai 2013, Biblioteca Judeţeană a avut bucuria de a omagia  personalitatea marelui compozitor, muzicolog și profesor Sigismund TODUȚĂ cu prilejul împlinirii a 105 ani de la nașterea lui. Un numeros public format din elevi de la liceele din Deva a fost prezent în Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, unde a fost organizată omagierea acestei personalități hunedorene de marcă.

Județul Hunedoara a dat țării și lumii mari personalități, din toate domeniile culturii și științei. Muzica a fost și ea foarte bine reprezentată și slujită de mari nume care s-au născut și    s-au afirmat pe aceste meleaguri. Amintim doar numele dirijorului Ludovic Bacs, al cântărețelor de operă Teodora Lucaciu și Stela Simonetti, al compozitorilor Sabin Drăgoi, Liviu Comes și Nicolae Boboc. Din această enumerare, nu poate lipsi Sigismund Toduță, născut la Simeria, cel care s-a afirmat în domeniul artei sunetelor și a scris o pagină importantă în istoria muzicii românești.

După prestigioase studii la Academia „Santa Cecilia” din Roma, o carte de vizită excepțională pentru viitorul muzician, Sigismund Toduță s-a dedicat compoziției, studiilor de muzicologie și artei pedagogice muzicale. Compozitor, muzicolog și dascăl, în toate aceste trei domenii a lăsat o moștenire extrem de importantă și a contribuit la formarea și afirmarea școlii românești de compoziție și muzicologie. La Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj a format generații de profesori de muzică, muzicologi și compozitori. Aici a predat toate disciplinele teoretice: teorie, solfegiu, dictat, armine, contrapunct, forme, compoziție, aceasta din urmă devenind cu timpul disciplina căreia i s-a dedicat și în care a excelat. Activitatea de compozitor a fost extrem de prolifică, de la simfonii (dintre care a doua este dedicată lui George Enescu) și concerte pentru diverse instrumente, în special pian, oboi și orchestre de coarde, la muzică de cameră și corală, în care se vădește influența folclorului muzical românesc și la lieduri pe versurile unor poeți români și universali (Eminescu, Goga, Beniuc, Ana Blandiana, Shakespeare, Baudelaire, R. M. Rilke, Eugenio Montale), creația lui Sigismund Toduță este impresionantă. Este demn de menționat faptul că printre poeții ale căror versuri le-a transpus pe muzică, lirica lui Lucian Blaga ocupă un loc predilect, chiar dacă în acei ani poetul era pus la index și era interzis să i se pomenească numele.

Creația lui Sigismund Toduță, personalitatea artistului și întreaga lui activitate au suscitat interesul și admirația lumii muzicale încă din perioada interbelică. Foștii lui studenți îi poartă o pioasă recunoștință pentru tot ce acest Magistru i-a învățat. Compozitorul Cornel Țăranu, de pildă, are cuvinte elogioase la adresa lui Sigismund Toduță: „Maestrul Toduţă este acel senior, acel prinţ cu nume medieval, Sigismund, care a ştiut să se legene în sunetele primordiale, arhaice, de aulos, ale unui trecut muzical legendar, distilând din aceste seve foarte înalte urzeala capodoperelor pe care le ştim şi pe care le vom păstra cu mare grijă”.

În semn de omagiu, în centrul orașul lui natal, Simeria, a fost amplasat un bust al artistului, o școală din oraș îi poartă numele iar la Deva, cum se știe, Liceul de Arte se numește „Sigismund Toduță”, un nume care obligă și pe care elevii îl onorează așa cum se cuvine.

Prezentarea vieții și operei lui Sigismund Toduță am făcut-o pentru ca tinerii să înțeleagă că succesul nu se poate obține decât prin muncă, perseverență, dăruire, pasiune, uitare de sine și dedicare totală pe altarul creației. Viața lui Sigismund Toduță este un binevenit exemplu în acest sens, un exemplu din care generația tânără are numai de învățat. Elevii au avut prilejul să vadă din această „viață de om așa cum a fost”, cum ar spune Nicolae Iorga, că drumul spre afirmare în muzică și în orice domeniu deopotrivă este presărat cu privațiuni, cu sacrificii, dar și cu o imensă încredere în forțele proprii și în talentul uriaș pe care Sigismund Toduță l-a avut.

În finalul prezentării, tinerilor li s-au adresat întrebări legate de viața și opera lui Sigismund Toduță, cei care au răspuns corect fiind recompensați cu premii constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.

Ioan Sebastian Bara

Ioan Barb, lansarea primului volum de proză

Seria lansărilor de carte din acest an a continuat cu noul volum al scriitorului Ioan Barb. După câteva volume de poezie bine primite de public și de criticii literari, Ioan Barb s-a prezentat în fața cititorilor în ipostaza de prozator, autor al volumului Orașul scufundat. Ca de fiecare dată,  Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat lansarea cărții, evenimentul având loc la  Deva Mall, etajul patru, în ambianța plăcută și caldă oferită de Salle d’Or.

Ioan Barb este absolvent al Facultății de Drept a Universităţii București, licențiat în Științe juridice, cu un masterat în Administrație publică și protecția drepturilor minorilor la Universitatea „Iosif Constantin Drăgan” din Lugoj, în anul 2005.

Debutul literar al lui Ioan Barb a avut loc în anul 1979, odată cu publicarea unor versuri în antologia Sub arcuri de lumini a Cenaclului „Radu Stanca” din Călan. A desfăşurat activitate gazetărească în perioada 1997-2003. Primul volum de versuri, cu titlul Tăcerea ca o flacără, i-a apărut în anul 1998 la Editura Călăuza v.b. din Deva. În anul 2010 a realizat un proiect cultural curajos și de mare impact: a fondat la Călan revista de cultură și literatură Algoritm Literar și în acelaşi an a publicat volumele de versuri Picătura de infinit și Sub via ființei plâng strugurii, volume apărute la Sibiu, bine receptate atât de critica de specialitate, cât şi de publicul larg, iubitor de poezie de bună calitate.

A colaborat cu versuri la reviste literare din ţară şi din judeţul Hunedoara: Argeș, TransilvaniaConvorbiri literarePoeziaFeed Back, Cenaclul de la Păltiniș, Opinii culturale, Fereastra, Literaria, Cuib Literar, Ardealul literar și artistic, Semne, Actualitatea literară, Oglinda literară, Nova Provincia Corvina etc.

După ce și-a manifestat talentul literar în volume de versuri dintre care unele am avut bucuria să le lansăm tot noi, Ioan Barb ne convinge, prin acest volum, Orașul scufundat, că disponibilitatea lui pentru proză nu este cu nimic mai prejos față de vocația poetică. Într-adevăr, inspirate dintr-o realitate pe care o cunoaște perfect și o filtrează prin propriile judecăți, cele unsprezece povestiri din acest volum sunt tot atâtea radiografii ale unor situații de viață analizate în profunzime.

Legat sufletește de locurile pe care le descrie – Călanul, localitățile de pe Valea Streiului – Ioan Barb „scrie istoria unor oameni dintr-un spațiu geografic de care e îndrăgostit și căruia îi legiferează intrarea în literatură”, cum atât de bine remarcă scriitorul Silviu Guga. Cititorii vor descoperi în cele unsprezece povestiri ipostaze ale realității privite de Ioan Barb din multiple unghiuri astfel că în final se recompune imaginea nealterată a lumii românești pe care o cunoaște foarte bine, o prezintă așa cum este și lasă libertate cititorului de a trage singur concluzii. Cei care vor citi această carte vor avea bucuria și surpriza de a descoperi în fiecare povestire o lume în miniatură, o lume descrisă de un prozator de mare forță epică, care știe să meargă direct la esența lucrurilor povestite.

Am fost foarte bucuroși că, din nou, am avut prilejul de a aşeza pe rafturile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva un nou volum, o lucrare valoroasă, scrisă cu nerv și talent scriitoricesc. Ioan Barb este dăruit cu harul evocării epice, dispune de un registru narativ deosebit de expresiv și, așa cum remarcă același Silviu Guga, „e un prozator remarcabil ce are capacitatea de a înțelege lumea în care trăiește și de a istorisi fapte și relații dintre oameni”.

Cu prilejul acestei lansări de carte, poetul Ioan Barb s-a întâlnit cu iubitorii de literatură, a purtat un dialog cu aceștia și a oferit autografe pe recentul său volum.

Ioan Sebastian Bara

Doamna poeziei – Paulina Popa

Eleganta incintă a Salle D’Or de la Deva Mall a fost literalmente neîncăpătoare în ziua de 4 martie 2013 când, în organizarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a avut loc o întâlnire cu poeta, eseista şi editoarea Paulina Popa  care, cu acest prilej, şi-a lansat noul volum de versuri intitulat Iubire, apărut la Editura EMIA în anul 2012.

Prezenţă constantă, de peste 30 de ani, în viaţa culturală hunedoreană, Paulina Popa este un nume de referinţă în literatura română, un om de cultură complet care a contribuit cu întregul său talent şi cu toată energia la îmbogăţirea spirituală a judeţului Hunedoara.

Dăruită cu talent poetic, Paulina Popa debutează cu versuri în anul 1970, în revista Crişana, precum şi în revista Zbor alb a Liceului Pedagogic din Beiuş unde era elevă. Ulterior, ca soţie de preot, i s-a îngrădit posibilitatea de a publica, aşa încât doar după 1989 a putut să debuteze editorial, debut care se produce în anul 1990 cu volumul de versuri pentru copii Ruga Mântuitorului.

Prezenţa în viaţa literară a Paulinei Popa a continuat cu numeroase volume de versuri apărute la edituri de prestigiu precum Ion Creangă, Helicon, Ametist.

În anul 1996 a fondat la Deva Editura EMIA şi a început să desfăşoare o bogată activitate editorială, fiind publicate cărţi semnate de autori prestigioşi precum Radu Ciobanu, Gheorghe Schwartz, Passionaria Stoicescu, Constantin Cubleşan, Vasile Andru. De asemenea, au fost publicate numeroase cărţi de spiritualitate creştină, traduceri din literatura universală, cărţi pentru copii precum şi o foarte bogată paletă de cărţi scrise de profesori hunedoreni în sprijinul elevilor.

În anul 1999, Paulina Popa fondează la Deva revista de literatură Semne care a găzduit, de-a lungul anilor, texte literare, pagini de critică, dezbateri şi traduceri sub semnătura unor prestigioşi scriitori. Un an mai târziu, în 2000, fondează Asociaţia Culturală „Emia” şi pune bazele Festivalului Internaţional de Poezie „Emia” a cărui primă ediţie s-a desfăşurat sub auspiciile Anului Internaţional Eminescu. În acelaşi an, devine membră a Uniunii Scriitorilor din România.

În anul 2001, revista Semne a fost distinsă la Iaşi cu Premiul revistei Convorbiri literare, iar Paulina Popa a făcut parte din juriul Concursului Naţional de Poezie de la Ipoteşti „Porni Luceafărul”. În anul 2002, Paulina Popa a primit Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Arad.

În anul 2005 înfiinţează la Deva Editura PAULA, editură care îşi propune să publice îndeosebi literatură română, autori contemporani şi tineri debutanţi. Participă, alături de Cezar Ivănescu şi Linda Maria Baros, la un Festival de Poezie în Iordania, vizitează locurile sfinte, ceea ce o inspiră în creaţia poetică ulterioară.

Despre creaţia literară a Paulinei Popa au scris:  Radu Ciobanu, Victor Isac, Eugen Evu, Ioan Evu, Dumitru Hurubă, Gligor Haşa, Aurelian Sârbu, Petrică Birău, precum şi scriitorii George Vulturescu, Octavian Soviany, Romul Munteanu, Liviu Ioan Stoiciu, Gheorghe Grigurcu, Adrian Dinu Rachieru, Victor Sterom, Mariana Filimon, Constantin Cubleşan, Al. Cistelecan, Victoria Milescu etc.

A fost cum nu se poate mai nimerit să întâmpinăm anotimpul florilor şi al renaşterii vieţii cu un florilegiu de versuri pe care ni l-a oferit, cu generozitate şi iubire, distinsa poetă şi prietenă a Bibliotecii, doamna Paulina Popa. Poeta ne-a adus în dar un volum intitulat simplu şi grăitor Iubire. Sub semnul iubirii a fost aşezată creaţia lirică a celor mai mari poeţi, din antichitate până în zilele noastre, pentru că, aşa cum spunea Dante, „iubirea pune în mişcare Soarele şi aştrii”, vers care nu întâmplător încheie Divina Comedie. Iubirea, în toate ipostazele ei: iubire faţă de Divinitate, dragostea primordială dintre bărbat şi femeie, dragostea maternă, dragostea faţă de tot ce înseamnă viaţă, toate acestea se găsesc în creaţia poetică a Paulinei Popa. Simpla înşiruire, la întâmplare, a titlurilor unor volume de versuri semnate de distinsa poetă ne îndreptăţeşte să afirmăm că iubirea este un laitmotiv al întregii sale opere poetice: Nunta cuvintelor, Cuvinte sărutate de îngeri, Să înşeli moartea cu vorbe de dragoste, Mama – antologia iubirii şi altele.

Volumul care s-a lansat are drept motto nepieritoarele vorbe ale Mântuitorului Iisus Hristos rostite în timpul Cinei celei de taină: „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.”

Sub acest impresionant comandament etic se rânduiesc toate poeziile cuprinse în volumul Iubire. Încărcătura semantică a cuvântului Iubire este de fiecare dată alta, în fiecare poezie descoperindu-ni-se o nouă faţetă a acestui sentiment etern uman, faţetă pe care harul şi sensibilitatea Paulinei Popa o îmbracă în minunat veşmânt poetic. Începutul fiecărei poezii este o mică nestemată filosofică, o concluzie pe care poeta o prezintă asemenea unei licori tari, îmbătătoare: Iubirea este începutul şi sfârşitul; În psalmul iubirii intră toată viaţa; viaţa este pentru totdeauna Iubire.

Într-adevăr, această Iubire, cu i mare, străbate ca un fir de foc toate versurile pe care le găsim în volumul Paulinei Popa. Fiecare dintre noi, atunci când va lua în mână acest volum, va vedea că, pe măsură ce ne adâncim în lumea plină de taine a acestor versuri, din paginile pe care le răsfoim se ridică un adevărat imn închinat iubirii, un cânt de slavă pe care Poeta îl dedică nobilului sentiment al iubirii.  Vom înţelege mult mai bine vorbele Apostolului Pavel: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Iar cea care ne-a făcut să vedem limpede acest adevăr etern este poeta Paulina Popa căreia îi mulţumim că ne-a îmbogăţit cu încă un volum valoros.

Ioan Sebastian Bara