Întâlnire cu Eminescu…

 

Ziua de 15 ianuarie 2021 ne-a dovedit, dacă mai era nevoie, că oricât ne-ar fi de greu, Eminescu ne alină, Eminescu ne adună în jurul lui, Eminescu este sprijinul nostru de nădejde în orice vremuri.

Pentru noi a devenit deja o tradiție ca în fiecare zi de 15 ianuarie, Ziua  Culturii Naționale, să ne întâlnim toți cei care îl prețuim pe Eminescu și să ne împărtășim din versul lui nemuritor. Așa am făcut și în acest miez de ianuarie când Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, și-a început seria manifestărilor cultural-educative din anul 2021 cu tradiționala întâlnire cu moștenirea spirituală a poetului nostru național, Mihai Eminescu.

De-a lungul timpului, acțiunile noastre culturale s-au bucurat întotdeauna de sprijinul generos, dar exigent, al Consiliului Județean Hunedoara, iar acest lucru explică, în parte, reușita acestora. Mi-a revenit onoarea de a transmite celor prezenți un salut călduros din partea domnului Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, cu prilejul comemorării marelui nostru poet Mihai Eminescu.

De ani buni, în fiecare zi de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, ne întâlnim la statuia poetului din Parcul Municipal „Cetate” toți cei care îl prețuim pe Eminescu și îi ascultăm slova nemuritoare.

Anul acesta, mottoul sub semnul căruia s-au desfășurat aceste manifestări a fost extras din poezia Mai am un singur dor: „M-or troieni cu drag/Aduceri aminte.” Am ales acest vers pentru a sublinia ideea persistenței în memoria noastră, în gândurile și în sufletele noastre a dragostei față de tot ceea ce poporul român a primit în dar de la cel mai mare poet al lui.

În demersul nostru am fost călăuziți de cuvintele altui mare poet român, Tudor Arghezi: „Să se vorbească despre Eminescu mai des și cât mai des e o datorie.”

Ca să împlinim această datorie, ne-am reunit și în acest miez de ianuarie pentru a asculta nemuritoarea slovă eminesciană și pentru a oferi celor prezenți un buchet de versuri și momente artistice inspirate din creația poetică a lui Eminescu. 

Rigorile perioadei pe care o trăim ne-au impus alcătuirea unui program mai puțin bogat față de alți ani. Cu toate acestea, fiorul versului eminescian ne-a înseninat sufletele și ne-a adus speranță, iar Eminescu a fost și mai aproape de inimile noastre.

În prezența reprezentanților Instituției Prefectului Județul Hunedoara, a instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, a unităților de învățământ, a scriitorilor hunedoreni și a altor invitați, am reușit să creăm, la statuia lui Eminescu, o atmosferă caldă, poetică, străbătută de dragostea tuturor față de opera marelui nostru poet.

Din nord-vestul țării, distinsa prof. dr. Geta Marcela Pârvănescu, căreia nu i-a fost posibil să fie cu noi, ne-a trimis un mesaj emoționant, cuvinte pline de admirație și prețuire față de Eminescu. Acest mesaj a fost citit de poeta Paulina Popa, iubitoare a operei eminesciene.

Versul eminescian a răsunat în rostirea plină de sensibilitate a actrițelor Isabela Hașa și Cristina Lazăr, prezente de fiecare dată alături de noi, în semn de prețuire față de creația marelui nostru poet.

La acest eveniment au fost prezente, cu emoție și bucurie, două îndrăgite și pline de har mesagere ale cântecului popular transilvănean, Ana Almășana Ciontea, care i-a delectat pe cei prezenți cu un moment special de poezie și cântec „Dor de Eminescu”, și Mariana Anghel, care ne-a asigurat că „despre Eminescu se poate vorbi o viață” și ne-a evocat cu multă căldură momentul în care tânărul Eminescu a sosit în orașul Blaj căruia i se adresează cu cuvintele „te salut din inimă, Romă mică!”.

Pe parcursul zilei, a putut fi vizitată o expoziție de carte eminesciană organizată la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cărțile prezentate făcând parte din patrimoniul Bibliotecii Județene.

Manifestarea dedicată lui Mihai Eminescu a reușit să aducă bucurie și speranță în inimile celor prezenți.

Ioan Sebastian Bara

 

Eminescu nemuritorul

La a X-a ediție a manifestării cultural-educative Eminesciana, Biblioteca Județeană „Ovid 04-Afis-Eminesciana-2019-1 (1)Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a omagiat și în acest an, în care se împlinesc 130 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu, memoria marelui nostru poet național. An de an, la mijloc de ianuarie, Biblioteca noastră a cinstit așa cum se cuvine personalitatea și opera poetului nepereche și am dorit ca, de la un an la altul, aceste momente să fie tot mai reușite, mai atractive.

În ziua de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, manifestările organizate sub genericul Eminesciana au avut drept motto versul Mai am un singur dor, pe care l-am ales pentru întreaga lui încărcătură sufletească, pentru că poezia omonimă, o poezie pe care românii o iubesc mult, cuprinde zbuciumul sufletesc al poetului înainte de a părăsi această lume, acum 130 de ani. Dar, pentru noi, deși plecat la cele veșnice, Eminescu este și va rămâne nemuritor.

emin3Cei care au participat la omagierea lui Eminescu s-au bucurat de un program cultural-educativ bogat, cu momente emoționante, au putut cunoaște mai bine viața și opera poetului, l-au simțit mai aproape de suflet și l-au iubit și mai mult.

Ne-am întâlnit și în acest an, la miez de ianuarie, în Salle d’Or din incinta Deva Mall, ca să ne bucurăm împreună de versul eminescian, ca să-l omagiem pe cel mai mare poet pe care l-a dat lumii pământul românesc.

Numerosul public prezent la eveniment a avut prilejul să-l asculte, în deschidere, pe scriitorul Gligor Hașa, care a rostit cuvinte pline de emoție și de prețuire față de nepieritoarea operă a lui Mihai Eminescu.

Am avut bucuria de a-i avea ca oaspeți pe membrii Fundației Rock Filarmonica Oradea emin5(Alexandrina și Florian Chelu Madeva), instituită și condusă de omul de cultură și muzicianul Florian Chelu Madeva, care ne-au încântat cu piese muzicale inspirate din poezia eminesciană, lucrări componistice, de factură rock, pop folk și electronic, precum: Sunt ani la mijloc, Maria Tudor, Și dacă și Criticilor mei. De asemenea, au fost interpretate (ghitară-voce) sonetele: Răsai asupra mea, Pe gânduri ziua, Sonet satiric, Ai noștri tineri.

Concursul organizat pentru elevii din liceele și colegiile din Deva, pe subiecte legate de viața și creația lui Eminescu, a avut drept generic            Eminescu – muntele fără poteci, potrivit sintagmei atât de inspirate oferite de scriitorul Gligor Hașa, iubitor și fin cunoscător al operei eminesciene.

La concurs au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.

emin6Au fost constituite echipe de câte trei elevi de la fiecare dintre colegiile și liceele devene participante.

Echipelor de elevi li s-au adresat întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din managerul Bibliotecii Județene, Ioan Sebastian Bara, șefa Serviciului Relații cu Publicul, Luminița Vulcan, și Mihaela Țoța, bibliotecară. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe, aparținând colegiilor/ liceelor din Deva:

Locul I: Liceul de Arte „Sigismund Toduță”

Locul II: Colegiul Național „Decebal”

Locul III: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”

04-Biblioteca-EminescianaCâștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.

Concurenții s-au dovedit a fi bine pregătiți, interesați, foarte serioși în tratarea unui subiect atât de îndrăgit și de important pentru noi toți.

emin4Și în acest an am putut admira excepționala colecție bibliofilă a Deliei Alic, pasionată de personalitatea și creația lui Eminescu. Cu pricepere și perseverență, a adunat, de-a lungul unei vieți, sute de volume cu tematică eminesciană, de la cărți de poezie la lucrări de critică literară, lucrări pe care ni  le-a prezentat în detaliu.

Și la această ediție a manifestărilor dedicate lui Mihai Eminescu, numărul celor care au venit a fost mare, am avut printre noi tineri și oameni în vârstă, toți animați de dragostea pentru creația lui Eminescu și, mai ales, dragostea pentru poezia eminesciană pe care noi toți o purtăm în suflete.

De Eminescu, însă, ne amintim mereu, nu doar la 15 ianuarie și la 15 iunie, îi citim versurile, le înțelegem parcă tot mai bine pe măsură ce ne pătrundem de frumusețea, armonia și muzicalitatea lor. Poezia, proza, publicistica lui Eminescu ne oferă răspunsuri la numeroasele întrebări și frământări pe care ni le prilejuiește viața, dar înainte de toate Eminescu ne învață ce este dragostea de țară și de neam. Iar această lecție a marelui nostru poet nu trebuie s-o uităm niciodată.

Cum atât de inspirat a scris criticul și istoricul literar George Călinescu, Eminescu este

(…) cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale.

Ioan Sebastian Bara

Eminescu, mereu aproape

De-a lungul anilor, din activitățile culturale organizate de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva nu a lipsit niciodată omagierea Poetului Național, Mihai Eminescu și, an de an, am celebrat la 15 ianuarie, cu dragoste și prețuire, ziua sa de naștere, zi devenită Ziua Națională a Culturii Române.
Pentru noi, pentru toți românii, oriunde ne-am afla, ziua de 15 ianuarie este ziua în care a pornit Luceafărul spre nemurire și glorie. Chiar dacă, an de an, îl serbăm pe Mihai Eminescu, îi onorăm așa cum se cuvine memoria la mijloc de ianuarie, el este prezent în permanență în sufletele noastre și versurile lui ne însoțesc mereu.
Statuia lui Eminescu din Parcul Cetății, locul întâlnirilor noastre din fiecare miez de ianuarie, a devenit un loc-emblemă pentru Deva, locul care strânge laolaltă iubitorii de poezie, iubitorii de vers eminescian. Venim aici pe orice vreme, în zăpadă, pe ger, pe ploaie și vânt, venim ca să fim și mai aproape de moștenirea pe care ne-a lăsat-o marele poet, o moștenire pe care avem datoria de a o păzi cu sfințenie și de a o preda generațiilor ce vor veni după noi. Numărul mare de elevi de la colegiile, liceele și școlile din Deva – Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Școala Eco Europeană „Andrei Șaguna”, Școala Primară „Samuel” – veniți în ziua de 15 ianuarie la statuia poetului, a fost, și în acest an, o dovadă a faptului că Eminescu e veșnic tânăr, că amintirea lui nu piere și poezia lui este îndrăgită și înțeleasă de tot mai mulți tineri.
Oricât am vorbi despre Eminescu, tot nu e suficient dacă dorim să-i subliniem importanța uriașă pe care o are în civilizația românească. Marele nostru poet Tudor Arghezi a sintetizat cum nu se poate mai bine tot ce a însemnat, ce înseamnă și va însemna pentru noi Eminescu: „A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă … Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. (…) Trebuie vorbit pe șoptite … Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al versului românesc.” Și, mai adaugă poetul, „fiind foarte român, Eminescu e universal”, caracterizare devenită emblematică atunci când este evocat Poetul nostru național. Și, alături de Tudor Arghezi, au fost numeroși scriitorii, filosofii, criticii literari, istoricii care s-au aplecat asupra operei lui Eminescu: Alexandru Vlahuță, Constantin Noica, Emil Cioran, George Călinescu, Mircea Eliade, Nicolae Iorga, Zoe Dumitrescu-Bușulenga și mulți alții care au fost animați și motivați de dragostea și admirația față de acest „om deplin al culturii române”.
Toți cei care s-au adunat în ziua de 15 ianuarie la poalele Cetății au venit călăuziți de dragostea față de Eminescu. Această dragoste o poartă în suflet, de peste 120 de ani, generații întregi de români. Fiecare generație a fost crescută și educată în cultul lui Eminescu, putem spune că Eminescu a fost icoana sfântă a poporului nostru, o icoană de care nu s-a despărțit niciodată, nici în anii negri în care creația poetului a fost trunchiată, mutilată, denaturată. Poezia lui a rămas mereu proaspătă, mereu nouă, deși aceeași de zeci de ani. Versul lui Eminescu îl recunoaștem în orice limbă ar fi tălmăcit, muzicalitatea și ritmul poeziei sale reprezintă emblema care o face unică pe orice meridian al lumii.
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizează an de an aceste manifestări dedicate Poetului nostru național și ne bucurăm de colaborarea unor dascăli excepționali, a unor scriitori care ne sunt mereu alături, de prezența unor artiști care ne aduc mai aproape versul eminescian. Momentele pe care le oferim le dorim cât mai reușite, dorim ca aceia care iau parte la această întâlnire din miez de ianuarie să poarte multă vreme în suflet ecourile poeziei marelui nostru poet.
Anul acesta am organizat deja a VII-a ediție a manifestării Eminesciana pe care de această dată am așezat-o sub semnul celebrului vers Trecut-au anii…, menit să sublinieze perenitatea operei lui Eminescu și faptul că, pe măsură ce timpul trece, Poetul Național este tot mai îndrăgit, iar creația lui rămâne veșnic vie și actuală.
Nu întâmplător, din anul 2010, ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii lui Eminescu, a fost declarată Ziua Culturii Naţionale Române, pentru că Eminescu reprezintă tot ce a dat mai bun și mai valoros acest popor tezaurului cultural național și internațional.
La statuia lui Eminescu din Parcul Cetății a avut loc o evocare a acestuia, s-au spus cuvinte calde despre opera și moștenirea pe care a lăsat-o poporului român. Scriitorul și dascălul Gligor Hașa a rostit, cu emoție și bucurie, gânduri pline de sensibilitate despre locul pe care Eminescu îl ocupă în cultura noastră. Momentul artistic care a încheiat manifestarea din Parcul Cetății a fost o îngemănare de vers și muzică. Artistele Isabela Haşa şi Cristina Lazăr au recitat poeziile Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!, Trecut-au anii…, Odă în metru antic și Revedere, iar pioșenia și sensibilitatea regăsite în interpretarea Coralei Bisericii „Bunavestire” din Deva, dirijată de prof. Gelu Onţanu-Crăciun, au adus un plus de farmec pieselor Revedere, Somnoroase păsărele, Sara pe deal și Rugăciune.
După depunerea unor buchete și jerbe de flori la statuia poetului, o parte din cei prezenți au mers la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, unde au avut prilejul să admire o interesantă și bogată expoziție de carte cu volume din opera eminesciană. Expoziția a cuprins colecția unei bibliofile iubitoare a operei poetului, zeci de volume de versuri și critică eminesciană adunate o viață întreagă de doamna Delia Alic, posesoarea uneia dintre cele mai bogate colecții de carte eminesciană, de volume publicate în țară și străinătate. Deși, prin profesiunea de economist s-ar putea crede că preocupările literare nu-i sunt familiare, doamna Delia Alic demonstrează, prin competența, pasiunea și priceperea cu care și-a alcătuit colecția, că Eminescu este iubit, studiat și înțeles de oameni cu cele mai diverse preocupări și profile. Cei prezenți au admirat numeroasele volume ce alcătuiesc această splendidă colecție de carte bibliofilă.
Manifestările dedicate lui Eminescu s-au încheiat în eleganta Salle d’Or din incinta Complexului Deva Mall, unde a fost organizat concursul „Nemuritorul Eminescu”, la care au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.
Au fost constituite echipe de câte trei elevi de la fiecare dintre colegiile și liceele devene participante.
Echipelor de elevi li s-au adresat întrebări legate de viața, opera și receptarea lui Eminescu. Juriul concursului a fost format din managerul Bibliotecii Județene, Ioan Sebastian Bara, șefa Serviciului de Relații cu Publicul, Luminița Vulcan, și Carmen Drăgoi, bibliotecară. După verificarea răspunsurilor, au fost declarate câștigătoare următoarele echipe aparținând colegiilor/liceelor din Deva:
Locul I – Colegiul Național „Decebal” Deva;
Locul II – Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva;
Locul III – Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva.
Câștigătorilor li s-au oferit diplome, trofee și cărți din partea Bibliotecii Județene, iar fiecare elev concurent a primit câte o diplomă de participare și cărți.
Concurenții s-au dovedit a fi bine pregătiți, interesați, foarte serioși în tratarea unui subiect atât de îndrăgit și de important pentru noi toți.
Totodată, în secțiile și filialele bibliotecii au fost amenajate expoziții de carte despre Eminescu, expoziții care au pus în lumină impresionanta operă eminesciană, fiind prezentate atât scrierile poetului, cât și lucrări de exegeză despre creația eminesciană.
Ne-am bucurat că, și în acest an, interesul faţă de Eminescu este la fel de mare și de sincer, un motiv în plus să constatăm că Poetul nostru național este nemuritor precum lumina Luceafărului de pe bolta cerească.

Ioan Sebastiana Bara